Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Perinteinen vai digitaalinen jäljennös? Molemmissa on etunsa

Perinteinen vai digitaalinen jäljennös? Molemmissa on etunsa

Digitaalinen jäljennöstekniikka valtaa alaa kiinteiden proteettisten rakenteiden suunnittelussa, mutta joissakin tapauksissa perinteinen, jäljennöslusikalla kumielastiseen materiaaliin tehty jäljennös näyttää edelleen olevan paras vaihtoehto. Suomalaistutkijoiden tekemässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millaisia hyötyjä digitaalisella jäljennöstekniikalla mahdollisesti saavutetaan ja kuinka tarkkoja jäljennökset ovat verrattuna perinteiseen jäljennöstekniikkaan.

Aihetta käsitteleviä tutkimuksia etsittiin seuraavista tietokannoista: PubMed, Web of Science ja Cochrane Central Register of Controlled Trials. Haku rajattiin koskemaan vuosina 1987–2015 julkaistuja, englanninkielisiä, vertaisarvioiduissa hammaslääketieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Tutkimukseen valikoitui mukaan yhteensä 19 artikkelia.

Näiden artikkeleiden perusteella tutkijat totesivat, että digitaalisten jäljennösten tarkkuus näyttää olevan suunnilleen samalla tasolla kuin perinteisten jäljennösten, kun kyse on kruunuista ja lyhyistä kiinteistä hammasproteeseista. Tässä katsauksessa tarkkuutta arvioitiin sen mukaan, miten suuri oli kliinisen preparointirajan ja lopullisen restauraation välinen marginaali. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta kaikissa tutkimuksissa tarkasteltujen rakenteiden – olipa jäljennös tehty digitaalisella tai konventionaalisella tekniikalla – tarkkuus oli hyväksyttävällä tasolla (marginaali alle 120 µm). Katsauksessa havaittiin kuitenkin, että lopullisten rakenteiden istuvuus vaihteli merkitsevästi eri digitaalisten jäljennösjärjestelmien ja -menetelmien välillä silloin, kun kyse oli koko hammaskaaren kattavista rakenteista.

Tutkijat toteavatkin, että digitaaliset jäljennöstekniikat ovat kliinisesti hyväksyttävä vaihtoehto perinteisille jäljennöstekniikoille valmistettaessa kruunuja ja lyhyitä kiinteitä proteeseja – joko implanttikantoisia tai suoraan sementoitavia. Perinteinen jäljennöstekniikka näyttää kuitenkin edelleen johtavan parempaan lopputulokseen silloin, kun vaaditaan koko hammaskaaren kattavia jäljennöksiä.

Tutkijoiden mukaan digitaaliset jäljennöstekniikat ovat nopeampia kuin perinteiset, ja niihin liittyy vähemmän virhelähteitä. Kokemattoman tekijän, kuten opiskelijan, käsissä digitaalinen järjestelmä voi myös olla perinteistä järjestelmää helpompi käyttää.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 11/2016

Lähde: Ahlholm P, Sipilä K, Vallittu P, Jakonen M, Kotiranta U. Digital Versus Conventional Impressions in Fixed Prosthodontics: A Review. J Prosthodont. Julkaistu verkossa 2.8.2016.