Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Rauhoittava nenäsuihke avuksi lapsen hampaanpoistossa?

Rauhoittava nenäsuihke avuksi lapsen hampaanpoistossa?

Rauhoittava nenäsuihke avuksi lapsen hampaanpoistossa?

27.10.2016 klo 10:15

Nenäsuihkeena annettavaa midatsolaamia voidaan käyttää tehokkaana ja turvallisena rauhoitteena lasten tapaturmiin liittyvissä hampaanpoistoissa. Näin esitetään Anesthesia Progress -lehdessä julkaistussa eteläafrikkalaistutkimuksessa, jossa oli mukana 118 iältään 4−6-vuotiasta lasta.

Jonkinasteinen rauhoittava vaikutus saavutettiin sekä 0,3 että 0,5 mg/kg:n annoksella. Näistä suurempi annostus kuitenkin lievensi lasten ahdistusta ja paransi heidän käytöstään hoitotilanteessa tehokkaammin.
Tutkittavien syke ja happisaturaatio eivät poikenneet normaalista rauhoituksen aikana lukuun ottamatta yhtä potilasta, jonka happisaturaatio laski lyhytaikaisesti 90 %:iin.

Tutkimusartikkelissa esitetään, että nenäsuihke olisi suonensisäistä lääkitystä helpompi antaa myös yhteistyöhaluttomille ja pelkääville lapsipotilaille, ja että haittavaikutuksena esiintyvää nenän limakalvojen kirvelyä voitaisiin ehkäistä puudutteella.

Lasten hammashoitoon erikoistunut EHL Sari Koskinen OYS:sta kuitenkin arvelee, että jo puuduteaineen suihkutus valmiiksi haastavan lapsen nenän limakalvoille saattaisi sinetöidä yhteistyön epäonnistumisen. Lisäksi tutkimuksessa käytetyillä midatsolaamin
annostuksilla on todennäköistä, että kitkerältä maistuvaa nestettä valuu nenänieluun.
Hän huomauttaa, että nasaalista sedaatiota suositellaan käytettäväksi vain sairaalaolosuhteissa, kuten artikkelissakin mainitaan.

− Potilaan monitorointi on tärkeää, kuten myös se, että vastalääke on saatavilla. Nenän limakalvoilta vaikutus alkaa todella nopeasti ja voi olla yllättävän voimakas. Tärkeää on huomioida, että tutkimusryhmän lapset olivat terveitä, Koskinen korostaa.

− Nasaalinen sedaatio on varmasti yksi vaihtoehto, mutta ei missään nimessä perusterveydenhuollossa.

 

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 12/2016