Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Proteettinen työ alkaa vastapurijasta

Proteettinen työ alkaa vastapurijasta

Kestävän implanttiprotetiikan perusta on purennan ja suun olosuhteiden kokonaisuuden sekä hampaiston ennusteen huomiointi työn suunnitteluvaiheessa, toteaa EHL Jari Mauno.
– Proteettinen työ kannattaa aloittaa vastapurijasta. Jos vastapurija koostuu pääasiassa yhdistelmämuovista, on syytä harkita komposiittikruunua.

Suomalaisella potilaalla on usein runsaasti hoidettu ja paikattu hampaisto, joka kaipaa toistuvaa korjausta. Tarvittavien toimenpiteiden ennakointi on tärkeää, sillä jos suuhun tehdään implantoinnin jälkeen esimerkiksi poistoja, purenta ja kuormitussuhteet saattavat muuttua täysin.

Implanttiprotetiikan on tarkoitus pysyä suussa vuosikymmeniä, mieluusti loppuiän; vaikkapa 20-vuotiaalla potilaalla tämä voi tarkoittaa jopa 70 vuotta. Implanttien ja proteettisten rakenteiden selviämisestä ei kuitenkaan juuri ole seurantatutkimustietoa yli 20 vuoden ajalta. Ja vaikka rakenne itsessään kestäisi, moni asia sen ympärillä muuttuu varmasti – tosin on mahdoton ennustaa, miten. Fysiologiset muutokset suussa jatkuvat koko eliniän.

Usein vastaan tulee kuitenkin jo paljon aiemmin biologisia tai teknisiä komplikaatioita. Tämänhetkisten tutkimustulosten mukaan viiden vuoden aikana vähintään yksi implanttiproteettinen rakenne kahdestakymmenestä ei selviä suussa, ja jopa lähes puolet kaipaa jonkinlaista korjausta. Kaikki rakenteet kuluvat ja kaipaavat siksi säännöllistä ylläpitohoitoa ja huoltoa, ja ne tulee ottaa huomioon myös perushammashoidon yhteydessä.
– Vahvoihin ja tarkasti sopiviin runkomateriaaleihin sekä huolellisiin toteutukseen panostaminen kannattaa varmasti. Suunnitteluvaiheessa proteetikko voi vielä vaikuttaa siihen, mitä joutuu myöhemmin korjaamaan tai uusimaan.

Suunnittelussa onkin syytä punnita kustannus–hyöty-suhde tarkkaan yhdessä potilaan kanssa.
– Estetiikan suhteen on säilytettävä kohtuus. Keramia on kaunista mutta väsyy ajan myötä. Kestävin keraaminen materiaali on tällä hetkellä zirkoniumoksidi.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 5/2014

Lähde: EHL Jari Maunon luento ”Implantit kohdillaan – miten proteettinen toteutus varmentaa hyvän pitkäaikaisennusteen” Apollonia Symposiumissa 15.3.2014.