Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Purentakisko paransi unen laatua

Purentakisko paransi unen laatua

Purentakisko lisäsi merkitsevästi syvän unen määrää hiljattain julkaistussa suomalaistutkimuksessa. Syvän unen osuus oli 8 viikon käytön jälkeen keskimäärin 14,7 %, kun se ennen purentakiskon käyttöönottoa oli keskimäärin 10,2 %.

Unipolygrafiatutkimuksessa oli mukana 14 tutkittavaa: 9 naista ja 5 miestä, joiden keskimääräinen ikä oli 27 vuotta. Tutkimusöitä oli kullakin tutkittavalla kaksi: perustason unipolygrafia ja toinen vastaava, kun kiskoa oli käytetty 8 viikkoa. Tutkittavat täyttivät kansainvälisen uniluokituksen mukaisen määritelmän bruksaajasta.

Unenaikaisten bruksausepisodien määrä ei kuitenkaan vähentynyt kiskoa käyttämällä merkitsevästi (9,7 vs. 10,5/tunti). Runsaalla 20 %:lla tutkittavista kiskon käytöllä ei havaittu olevan mitään vaikutusta purentalihasten aktiivisuuteen. Yli 40 %:lla tutkittavista purentalihasten aktiivisuus lisääntyi, kun kisko oli ollut käytössä 8 viikkoa.

Tulokset purentalihasten aktiivisuudesta purentakiskon käyttöönoton jälkeen ovat samankaltaisia, kuin aiemmin julkaistussa hollantilaistutkimuksessa neljän viikon seurannan jälkeen.
· Tutkimustulos nostaa esiin kysymyksen: mikä tekijä kiskossa saa aikaan unen laadun paranemisen, jos lihasaktiivisuuden väheneminen ei sitä selitä? toteaa purentafysiologian erikoishammaslääkäri, HLT Tommy Sjöholm Turun yliopistosta.
· Aiemmassa tutkimuksessamme vertailukiskoksi valmistettu tavanomainen purentakisko paransi uniapneapotilaiden hengitysfunktiota, Sjöholm mainitsee.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 6/2015

Lähteet:
Sjöholm T, Kauko T, Kemppainen P, Rauhala E. Long-term use of occlusal appliance has impact on sleep structure. J Oral Rehabil 2014; 41(11): 795·800.

van der Zaag J, Lobbezoo F, Wicks DJ, Visscher CM, Hamburger HL, Naeije M. Controlled assessment of the efficacy of occlusal stabilization splints on sleep bruxism. J Orofac Pain 2005; 19(2): 151·8.

Sjöholm TT, Polo OJ, Rauhala ER, Vuoriluoto J, Helenius HY. Mandibular advancement with dental appliances in obstructive sleep apnoea. J Oral Rehabil 1994; 21(5): 595·603.