Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Raskaus ja ehkäisypillerit saattavat suojata suun krooniselta HPV-infektiolta

Raskaus ja ehkäisypillerit saattavat suojata suun krooniselta HPV-infektiolta

Raskaana oleviin ja vastasynnyttäneisiin naisiin keskittyneessä HUPA-seurantatutkimuksen osatutkimuksessa ei pystytty vahvistamaan, että seksielämällä olisi yhteyttä suun HPV-infektioiden kroonistumiseen.

HPV-infektiot on yhdistetty paitsi kohdunkaulan syöpään, myös suun ja suunielun syöpiin. HPV-infektioiden luonnollisesta taudinkulusta suun limakalvoilla tiedetään kuitenkin varsin vähän. Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen ja TYKSin HUPA-seurantatutkimuksessa selviteltiin naisten suun HPV-infektioiden ja eri HPV-genotyyppien esiintyvyyttä sekä näiden infektioiden kroonistumista ja sille altistavia tekijöitä.

Tutkimukseen osallistui 324 raskaana olevaa naista, joiden raskausviikko oli vähintään 36. Naisten keski-ikä oli 25,5 vuotta. Tutkimuksen seuranta-ajaksi oli suunniteltu aluksi 3 vuotta, ja tähän seurantaan osallistui 263 äitiä. Jatkettuun kuuden vuoden seurantaan osallistui vielä 179 naista. Tutkittavilta otettiin suun limakalvon irtosolunäyte soluharjalla sekä tutkimuksen alussa että 2, 6, 12, 24, 36 kuukauden ja 6 vuoden kuluttua. Samalla otettiin kohdunkaulan irtosolunäyte ja verinäytteet.
HPV-testaus tehtiin sisäkkäisen PCR:n ja Multimetrix-testin avulla. Testi tunnistaa 24 matalan ja korkean riskin HPV-tyyppiä. Tärkeimmät limakalvoja infektoivat korkean riskin HPV-tyypit kuuluvat lajeihin 7 ja 9, ja niiden kroonistumisen ennustetekijöitä analysoitiin GEE-menetelmällä.

Suun HPV-DNA:n esiintyvyys tutkittavilla vaihteli 15 %:n ja 24 %:n välillä.  Suunäytteistä tunnistettiin kaikkiaan 18 eri HPV-genotyyppiä, ja niiden suhteellinen jakauma oli melko samanlainen kuin genitaalialueella. Suussa HPV16 oli yleisin genotyyppi (vaihteluväli 9,7–18,4 % eri aikapisteissä); seuraavaksi yleisimpiä olivat HPV18, HPV6 ja useamman tyypin sekainfektiot.

Kaikkiaan 74 naisella todettiin suun krooninen HPV-infektio. Infektio määritettiin krooniseksi, jos vähintään kahdessa peräkkäisessä näytteessä havaittiin sama HPV-tyyppi. Yleisin kroonisen infektio aiheuttaja oli HPV16 (76 % tapauksista, infektion keskimääräinen kesto 18,6 kk) ja HPV6 (9 %, keskikesto 20,2 kk).

Naisen seropositiivisuus matalariskisille HPV-tyypeille lähtötilanteessa lisäsi riskiä saada krooninen HPV 7/9-lajien aiheuttama infektio (p = 0,021; OR 0,49; 95% CI 0,27–0,89). Suojaavaksi tekijäksi taas osoittautui toinen raskaus seurannan aikana (p = 0,001; OR 0,30; 95% CI 0,15–0,60). Kun analyysissä huomioitiin myös ikä, itsenäiseksi suojaavaksi tekijäksi havaittiin lisäksi suun kautta käytettävät ehkäisyvalmisteet (p = 0,025; OR = 0,29; 95% CI 0,10–0,85 ). Seksielämään liittyvien tekijöiden yhteyttä suun HPV-infektioon sen sijaan ei pystytty todentamaan. Tutkijat tosin huomauttavat tämän tutkimuksen kohortin olevan erityinen sikäli, että tuoreet äidit olivat yleensä vakiintuneissa parisuhteissa.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 2/2013

Lähde: Rautava J, Willberg J, Louvanto K, Wideman L, Syrjänen K, Grénman S, Syrjänen S. Prevalence, genotype distribution and persistence of human papillomavirus in oral mucosa of women: a six-year follow-up study. PLoS One. 2012; 7(8):e42171. doi: 10.1371/journal.pone.0042171.