Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Rasvakudoksesta kasvojen luuksi

Rasvakudoksesta kasvojen luuksi

Kasvojen ja kallon alueen luupuutokset ovat yleensä kooltaan ja muodoltaan monimutkaisia, ja siksi niihin on vaikea löytää sopivaa autologista luusiirrettä. Luusiirteen pitää myös olla riittävän vahva, jotta siihen voidaan kiinnittää esim. purennan kuntoutukselle välttämättömät hammasimplantit.

Verrattuna luuytimen kantasoluihin rasvan kantasoluja on käytetty kliinisesti varsin vähän aikaa, mutta ne ovat jo osoittautuneet tehokkaiksi luupuutosten kokeellisessa hoidossa. Rasvakudoksesta saatavat mesenkymaaliset kantasolut ovat monikykyisiä ja pystyvät soluviljelyolosuhteissa, tiettyjen kasvutekijöiden vaikutuksesta, erilaistumaan mm. luu-, rusto- ja lihassoluiksi. Rasvan kantasolujen käyttö kliinisissä sovelluksissa tarjoaa useita etuja verrattuna muihin kantasolutyyppeihin: esimerkiksi kantasolujen tiheys on rasvakudoksessa paljon suurempi kuin luuytimessä.

Autologisessa kantasolusiirrossa potilaan omasta rasvakudoksesta eristetään kantasoluja. Tämän jälkeen solut erilaistetaan ja siirretään takaisin samaan potilaaseen. Näin vältetään mahdollinen hyljintäreaktio. Autologisia rasvan kantasoluja on menestyksekkäästi käytetty useiden potilaiden kallon ja kasvojen luupuutosten hoitoon mm. Tampereen yliopiston kudospankki ja solukeskus Regeassa.

Autologinen kantasolusiirto edellyttää kantasolujen kasvatusta viikkojen ajan tarkoin määritellyissä olosuhteissa. Näin ollen menetelmä on työläs ja kustannuksetkin suuret. Allogeenisten solujen käyttö luupuutoshoidoissa mahdollistaisi potilasystävällisemmät hoidot ja halvemmat hoitokustannukset. Mesenkymaalisten kantasolujen allogeeninen käyttö perustuu näiden solujen heikkoon immunogeenisuuteen. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimustietoa, ennen kuin varsinaiset hoidot allogeenisilla rasvan kantasoluilla voidaan aloittaa.

Rasvan kantasolujen luunmuodostuskykyä on testattu lähinnä immuunipuutteisilla eläimillä, ja tulokset ovat vaihdelleet suuresti. Onkin mahdotonta varmistaa, että jokaisen potilaan kantasolut tuottaisivat uudisluuta yhtä tehokkaasti. Lisäksi kantasolujen käyttöön liittyy kasvainten muodostumisen riski. Eläinmalleissa ja soluviljelmillä tehdyistä kokeista saadut tulokset mesenkymaalisten ja rasvan kantasolujen syöpäriskistä ovat olleet ristiriitaisia. Tähän mennessä tällaisia kantasoluhoitoja saaneilla ihmispotilailla ei ole diagnosoitu kasvaimia, mutta lopullisten päätelmien tekemiseksi tarvitaan lisää prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia.

Rasvakudoksen kantasolut eivät ole Suomessa vielä kaupallisesti hyödynnettävissä, mutta niitä voidaan käyttää potilaiden hoitoon Fimean luvalla.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 13/2014

Lähde: Seppänen R, Miettinen S. Luuta leukaan rasvan kantasoluista. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014; 19(130): 2009–16.