Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Suun tulehdukset lapsuudessa ennustavat metabolista oireyhtymää

Suun tulehdukset lapsuudessa ennustavat metabolista oireyhtymää

Suun tulehdukset lapsuudessa ennustavat metabolista oireyhtymää

11.9.2020 klo 13:15

Lapsena todetut suun tulehdukset ovat yhteydessä metabolisen oireyhtymän riskiin aikuisena, todetaan Journal of Dental Research -lehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa.

Pitkittäistutkimuksessa seurattiin vuonna 1980 hammastarkastuksessa käyneitä 6-, 9- ja 12-vuotiaita (n = 755). Heidän metaboliset parametrinsa määritettiin tutkimuksen alussa sekä 21, 27 ja 31 vuotta myöhemmin, jolloin tutkittavat olivat 27–43-vuotiaita.

Karies ja hammaspaikat lapsuudessa ennustivat metabolisen oireyhtymän riskiä ja olivat yhteydessä suurempaan vyötärönympärykseen ja korkeampaan verenpaineeseen aikuisena.

Tutkijoiden mukaan yhteys karieksen ja hammaspaikkojen ja metabolisen oireyhtymän kehittymisen välillä on vakuuttava, sillä suun tulehdukset ja metaboliset osatekijät liittyvät molemmat voimakkaasti ruokailutapoihin. Ruokailukäyttäytymisen muutoksilla jo lapsuudessa voidaan siten kenties parantaa sekä suun hyvinvointia että metaboliseen oireyhtymään liittyviä muuttujia aikuisena.

Tulokset tukevat myös sitä oletusta, että suun tulehdukset vaikuttavat korkean verenpaineen kehittymiseen ja korostavat hampaiden hoidon merkitystä verenpainetaudin ehkäisyssä jo lapsuudessa.

Verenvuoto ientaskuja mitatessa (bleeding on probing, BOP) ja näkyvä plakki ennustivat korkeampaa verensokeria aikuisena ja saattavat siten olla varhainen riski-indikaattori diabeteksen kehittymiselle.

Syventyneillä ientaskuilla sen sijaan ei havaittu olevan merkitystä metabolisen oireyhtymän riskiin aikuisena. Suun tulehdusten vaikutus veren rasva-arvoihin oli myös vähemmän ilmeinen kuin muihin metabolisen terveyden osa-alueisiin.

Analyyseissä huomioitiin lapsen ikä, sukupuoli, painoindeksi ja perheen sosioekonominen asema sekä tupakointi ja koulutustaso aikuisiässä.

Voidaanko siis lasten suunterveyteen kohdistetuilla interventioilla vähentää kardiometabolisia riskejä ja miten? Vastauksen tarkentamiseksi tarvitaan vielä lisää tutkimusta.

Lähde: Pussinen PJ, Paju S, Viikari J, Salminen A, Taittonen L, Laitinen T. ym. Childhood oral infections associate with adulthood metabolic syndrome: a longitudinal cohort study. J Dent Res 2020; 99(10): 1165–73.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Tiina Hoppe
Pääkategoria: