Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Suun tulehdukset syövät yleisterveyttä

Suun tulehdukset syövät yleisterveyttä

Hammaslääkäripäivillä dosentti Kimmo Mattila kuvasi esityksessään endodontisten tulehduksen vaikutuksia yleisterveydelle pois lukien tilanteet, joissa nämä infektiot ovat päässeet suoraan leviämään muualle elimistöön eikä käsitellyt infektioiden bakteerilevitystä veriteitse muualle elimistöön.

Runsas määrä sekoittavia tekijöitä, kuten tupakointi ja ravitsemustila, aiheuttavat haasteita aihepiirin tutkimukselle. Mattilan esittelemien tutkimusten tulokset oli saatu monimuuttuja-analyysien jälkeen, jolloin voidaan puhua aidon kausaalisuhteen mahdollisuudesta. Endodontiset tulehdukset saattavat kasvattaa ainakin dementian, 2-tyypin diabeteksen, suun ja nielun levyepiteeli- ja kielisyövän, keskosuuden, COPD:n ja keuhkokuumeen sekä ateroskleroottisen verisuonisairauden vaaraa ja/tai edistää niiden kulkua. Matala-asteen tulehdukset saattavat kiihdyttävät systeemistä tulehdusreaktiota, jolla on oma merkityksensä ihmisen systeemin tulehdukselle.

Hampaiden puuttumisen on todettu ennustavan dementian kehittymistä yli 65-vuotiailla henkilöillä. Ravitsemusta kuvaavat muuttujat eivät selittäneet yhteyttä.

Parodontiitti on yhteydessä diabeteksen hoitotasapainon heikentymiseen ja on osa hoitotasapainon heikentymiskierrettä. Parodontiitin hoidolla on mahdollisista parantaa diabeteksen tasapainoa.

Pään ja kaulan alueen levyepiteelisyövän selkeä yhteys parodontiittiin on tullut esille myös tupakoimattomilla ja ihmisillä, jotka eivät käyttäneet alkoholia. Tutkimuksessa löydettiin myös synergistinen vaikutus parodontiitin ja papilloomaviruksen välillä kielisyövän synnyssä. Positiivinen parodontiitti-sukuanamneesi liittyy kasvaneeseen lymfooman ja Waldenströmin makroglobulinemian riskiin.

Useissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan odottavan äidin suun infektioiden ja parodontiitin ennustavan keskosuutta.

Tehohoitopotilaiden keuhkokuumevaara liittyy suun infektioihin ja hygieniaan. Parodontiitti ennustaa COPD:n kehittymistä ja keuhkokuumeesta johtuvia kuolemia.

Parodontiitti liittyy sydän- ja aivoinfarktin kohonneeseen vaaraan. Kohonneet inflammatoristen välittäjäaineiden pitoisuudet normalisoituvat ja endoteelinen toiminta korjaantuu parodontiitin hoidolla. Parodontiittipotilailla löytyi poikkeava kaulavaltimoiden intima-/mediasuhde Huolimatta aihealueen tutkimukseen liittyvistä metodologista ongelmista, on jo löydetty runsaasti yhteyksiä parodontiitin ja yleisterveyden välillä.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: dosentti Kimmo Mattilan luento "Kroonisten endodontisten tulehdusten merkitys yleisterveydelle" Hammaslääkäripäivillä 12.11.2010