Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Suunterveyden edistäminen on joukkuelaji

Suunterveyden edistäminen on joukkuelaji

Suunterveystietoutta tulisi kunnissa levittää järjestelmällisesti aiempaa useammille tahoille.
Terveydenhuoltolaissa on määritelty, että kunnan eri toimialojen ja toimijoiden on tehtävä yhteistyötä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunterveyden osalta yhteistyössä on kuitenkin vielä paljon parannettavaa.

– Lain mukaan päättäjien esimerkiksi pitäisi olla tietoisia kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, joihin kuuluu olennaisena osana suunterveys, toteaa Hannu Hausen. –Tästä huolimatta terveyden edistämistä koskevissa strategisissa suunnitelmassa ja hyvinvointikertomuksissa ei juuri puhuta suunterveydestä.

Suunterveyden näkyvyyden parantamiseksi Hammaslääkäriliitto ja Terveydenhoitajaliitto käynnistivät viime vuonna hankkeen, jolla pyritään antamaan uutta potkua hammashoidon ammattilaisten ja terveydenhoitajien yhteistyöhön kuntien rakenteissa ja muilla foorumeilla. Hankkeessa korostuu erityisesti terveydenhoitajien ja alan opiskelijoiden suunterveystiedon edistäminen.
– Terveysneuvonnan metodit ovat terveydenhoitajilla hyvin hallussa, mutta suunterveystiedot kaipaisivat kohennusta ja toimintamalleja tulisi uudistaa, toteaa Ylönen.

On selvää, etteivät suun terveydenhuollon ponnistukset yksinään riitä kansalaisten tarvitsemaan omahoidon opetukseen ja asennekasvatukseen. Suomalaiset hoitavat suuhygieniaansa melko kehnosti, ja ruokailutottumuksiin tarvittaisiin suorastaan kulttuurinen remontti.
– Nyt jokapäiväiseen elämäämme kuuluvat mm. karkit, happamat juomat sekä alkoholi, Hausen sanoo.

Terveydenhoitajat ovat asennemuutoksen avainhenkilöitä, sillä he tukevat ja neuvovat erityisesti pienten lasten vanhempia.
– Esimerkin voima on merkittävä lapsen terveyttä edistävien elintapojen oppimisessa ja vakiinnuttamisessa Erityisesti isät olisi saatava oivaltamaan tämä.
Yhteistyöprojektissa on valmisteilla mm. hampaiden harjauksen ja suunterveyden tietopaketti, joka olisi osa terveydenhoitajien täydennyskoulutusta.
– Suunterveystieto tulee kuitenkin saada vahvemmin mukaan myös terveydenhoitajien peruskoulutukseen, Ylönen sanoo. – Yksi mahdollisuus on ottaa opetusohjelmaan mukaan suunterveyden opintopäivä, jollaisia on jo järjestetty mm. Porissa ja Vantaalla.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 11/2013

Lähde: Terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Hannu Hausenin ja kehittämispäällikkö Anne Ylösen luento ”Uutta puhtia terveydenhoitajien ja suunterveyden ammattilaisten yhteistyöhön” Apollonian Kansanterveysjaoston kesäseminaarissa 29.8.2013.