Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Työnjako vaatii taitoa

Työnjako vaatii taitoa

Tiimityön ja toimivan työnjaon avulla tuottavuus paranee, mutta pelkästään tehtäviä siirtämällä ei synny pitkän aikavälin säästöjä.

– Toimiva työnjako ja tiimityö tuovat suun terveydenhoitoon paitsi tehokkuutta, myös laatua, toteaa Suun Terveydenhoidon Ammattiliiton (STAL) hallituksen jäsen, suuhygienisti Liisa Terävä. Terävä toimii puheenjohtajana STALin ja Suomen Hammaslääkäriliiton edustajista koostuvassa työnjako-työryhmässä, joka on yksi STM:n vuonna 2012 asettaman Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän ad hoc -ryhmistä.
 – Tiimityöllä ja toimivalla työnjaolla koko henkilöstön asiantuntemus ja osaaminen saadaan potilaan käyttöön ja potilasturvallisuus paranee. Lisäksi työn kuormitus jakautuu tasaisemmin, kun vaikeahoitoisia potilaita hoidetaan tiimissä.

Monin paikoin työnjako tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että tehtäviä on siirretty hammaslääkäreiltä hammashoitajille ja suuhygienisteille riittämättömien hammaslääkäriresurssien kompensoimiseksi. Pelkästään tehtäviä siirtämällä ei kuitenkaan saavuteta pitkän tähtäimen kustannus- eikä terveyshyötyjä, Terävä muistuttaa.

– Jo lainsäädäntö sanoo, että tehtäviä siirrettäessä on varmistettava osaamisen riittävyys.
Toimivan työnjaon tärkein kulmakivi on hyvä diagnostiikka ja dokumentoitu, hammaslääkärin tutkimukseen perustuva hoitosuunnitelma. Huolellisen kirjaamisen velvoite koskee kaikkia ammattiryhmiä.
– Työryhmämme suositus on, että potilaille tehtäisiin jatkossa yksilölliset, nykyistä pidempiaikaiset terveys- ja hoitosuunnitelmat, joiden laadintaan potilas osallistetaan.

Yksi työnjakoon liittyvä ongelma on, ettei suuhygienistien ja hammashoitajien tehtävänkuvien laajentuminen ole vaikuttanut näiden ammattiryhmien palkkatasoon. Terävän mukaan epäkohta tulisi korjata kehittämällä kannustavia palkkausjärjestelmiä, joiden perustana ovat terveyden tuottaminen ja väestövastuu.
Toimiva työnjako edellyttää panostuksia myös johtamiseen ja lähiesimiestyöhön. Lisäksi kaivattaisiin uusia tiimityömalleja ja tiimityötä tukevia innovaatioita.
– Lähitulevaisuudessa olisi suuri tilaus sähköisille tietojärjestelmille, mukaan lukien toiminnanohjausjärjestelmät, jotka mahdollistavat potilastietojen hyödyntämisen terveyden edistämisessä.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 11/2013

Lähde: Suuhygienisti Liisa Terävän luento ”Työnjakoon menemisen makua – onko kaikki työ jo jaettu?” Apollonian Kansanterveysjaoston kesäseminaarissa 29.8.2013.