Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Sydänlasten vanhemmat arvostavat arkeen limittyviä suunhoito-ohjeita

Sydänlasten vanhemmat arvostavat arkeen limittyviä suunhoito-ohjeita

Sydänlasten vanhemmat arvostavat arkeen limittyviä suunhoito-ohjeita

16.9.2022 klo 05:00

Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten vanhemmat kokivat säännöllisen ja henkilökohtaisen suunterveyden varhaisintervention tehokkaaksi. Suunterveyden edistämisen toimia pidettiin toteuttamiskelpoisina arjen keskellä.

Etenkin vakavampaa synnynnäistä sydänvikaa sairastavilla lapsilla on kohonnut endokardiitin riski, ja verenkiertoon pääsevät suun bakteerit voivat olla sydänlapselle vaarallisia. Tutkijat lähtivätkin selvittämään, miten suunterveyttä voitaisiin edistää ja ylläpitää tukemalla ja neuvomalla vanhempia jo varhaisessa vaiheessa.

Tutkimus on osa Helsingin Uuden lastensairaalan satunnaiskontrolloitua ORALPEDHEART-interventiotutkimusta, jossa kehitetään suunterveyden edistämisen varhaista interventiota ja tutkitaan sen vaikutusta synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten suunterveyteen. Nyt tehty osatutkimus selvitti vanhempien kokemuksia neuvonnasta. Mukana oli yhdeksän vanhempaa, jotka olivat osallistuneet puolentoista vuoden ajan interventioon, johon kuului tapaaminen suuhygienistin kanssa, informaatiopostia sekä säännölliset kyselyt ja neuvontasoitot. Kokemuksia selvitettiin haastattelututkimuksilla.

Tutkimuksen pohjalta voitiin nimetä neljä pääkategoriaa, jotka avasivat vanhempien interventiokokemuksia: ensimmäisen yhteydenoton ajankohta, interventioprosessin vaivattomuus, yksilöllinen tuki ja tuen relevanttius. Lisäksi syntyi 14 alakategoriaa. Tutkimuksen aloitus lapsen sairaalajaksolla jäi hieman informaatiotulvan jalkoihin, mutta vanhemmat arvostivat saamaansa tietoa suunterveyden roolista. Interventioiden säännöllisyys, mahdollisuus valmistautua puheluihin ja keskustella lapsen tilanteesta saivat kiitosta. Vanhemmat kokivat, että he saivat hyvin vastauksia kysymyksiinsä ja interventio tarjosi juuri kuhunkin hetkeen sopivaa tietoa suunterveydestä. Säännölliset muistutukset suunhoidosta auttoivat arjessa, mutta osin informaatio koettiin ennestään tutuksi ja toistoksi. Kaikkiaan interventio vahvisti tietämystä suunterveydestä.

Vanhemmat kokivat, että varhais­interventiomalli voisi olla hyödynnettävissä muillekin suuren kariesrikin potilaille. Kehitetystä ja tutkitusta suunterveyden interventiosta voi olla myös hyötyä muille yleissairaita lapsia hoitaville ammattilaisille. Vanhemmat arvostivat henkilökohtaista kontaktia, mutta rinnalle esitettiin myös sosiaalisen median ryhmää tai verkkomateriaalia. Tutkijat ehdottavat, että tutkimustyötä tulisi jatkaa selvittämällä intervention aloitukselle sopivinta ajankohtaa sekä verkkopohjaisten tukimateriaalien käyttöä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/22

Lähde: Karikoski E, Junttila K, Järvinen M, Sarkola T, Blomqvist M. Parental perceptions and experiences of an oral health care promotion intervention for children with congenital heart defects. Int J Qual Stud Health Well-being 2022 Dec; 17(1): 2070968. doi: 10.1080/17482631.2022.2070968. Julkaistu verkossa 13.5.2022.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Alakategoria: