Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Syöpäsairaan viisaudenhammas ei uhkaa yleisterveyttä

Syöpäsairaan viisaudenhammas ei uhkaa yleisterveyttä

Kun osittain puhjennut viisaudenhammas ei vaivaa toistuvasti tai uhkaa viereisen hampaan terveyttä, se jää yhä useammin poistamatta. Terveelle ne aiheuttavat harvoin vakavia infektioita. Uudessa tutkimuksessa osittain puhjenneet viisaudenhampaat eivät muodostaneet yleisinfektion riskiä kantasolusiirrolla hoidettaville syöpäpotilaille. Sen sijaan paikallisen tulehduksen riski kasvoi.

Kantasolusiirtoa käytetään pahanlaatuisten verisairauksien ja toisinaan myös pahanlaatuisten kiinteiden kasvainten hoidossa. Hoidon seurauksena valkosolujen ja verihiutaleiden määrä laskee. Potilaat ovat hyvin herkkiä tulehduksille ja heidän vuotoriskinsä on kohonnut.

Viisaudenhampaiden poisto ennen hoitoa ei aina onnistu. Esteenä voi olla vuoto- tai tulehdusriski, tai paranemiselle ei ole tarpeeksi aikaa. Tässä retrospektiivisessä tutkimuksessa selvitettiin, oliko kantasolusiirron saaneilla potilailla enemmän yleisinfektioita, jos heidän osittain puhjenneita viisaudenhampaitaan ei poistettu. Sekä tutkitun (n=22) että kontrolliryhmän (n=22) potilaiden hampaisto oli tarkastettu ja hoidettu muilta osin.

Potilaiden tilaa seurattiin kolmesti viikossa hoidon aikana. Tutkimuksessa huomioitiin siirrettyjen CD34+-solujen määrä, kuinka usein valkosolujen määrä oli alhainen ja kauanko kului, kunnes siirto pystyttiin tekemään. Lisäksi potilasasiakirjoista poimittiin kuumepäivien lukumäärä, i.v. antibioottien ja kipulääkkeiden tarve, vähäisen juomisen ja parenteraalisen ravitsemuksen päivät, kuten myös sairaalajakson pituus ja korkein CRP.

Kaikki hoidetut potilaat kärsivät suun limakalvojen tulehduksesta. Potilaista, joilla oli osittain puhjennut viisaudenhammas, 36 prosentilla todettiin paikallinen infektio.

Kantasolusiirtoon liittyvän hammassaneerauksen linjauksesta on esitetty eriäviä kantoja. Tässä tutkimuksessa osittain puhjenneet viisaudenhampaat eivät muodostaneet tilastollisesti merkitsevää yleisinfektion riskiä. Tiiviissä seurannassa paikalliset infektiot hoidettiin varhain.

Lähde: Öhman D, Björk Y, Bratel J, Kristiansson C, Johansson P, Johansson J-E, Brune M, Hasséus B.Partially erupted third molars as a potential source of infection in patients receiving peripheral stem cell transplantation for malignant diseases: a retrospective study. Eur J Oral Sci 2010; 118: 53–8.

Ani Lakoma, Suomen Hammaslääkärilehti 5/2010