Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Syövän silmuilu ennustaa pahaa

Syövän silmuilu ennustaa pahaa

Ruokatorven syöpä on maailman kahdeksanneksi yleisin syöpä, jonka kuolleisuusluvut ovat korkeita ja jonka esiintyvyys on joissain maissa lisääntynyt merkittävästi. Joissakin 2000-luvussa tehdyissä tutkimuksissa syöpäkasvaimen ns. silmukoivan kasvutavan (engl. tumour budding) on arvioitu olevan hyvä kasvaimen pahanlaatuisuuden merkki ja lisäksi ennustavan potilaan selviämistä ruokatorven syövästä. Silmukoiva kasvutapa tarkoittaa kasvaimen invaasioon liittyvää, kasvaimen ja terveen kudoksen rajapinnassa tapahtuvaa malignien solujen tunkeutumista terveeseen kudokseen yksittäisinä soluina tai alle 5 solun ryppäinä.

Suomalaistutkijoiden laatimassa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa pyrittiin selvittämään, miten suuri silmukoivan kasvutavan prognostinen arvo oikeastaan ruokatorven syövissä on. Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi kaikki joulukuuhun 2014 mennessä Scopus-, Pubmed- ja Web of Science -tietokannoissa julkaistu englanninkielinen kirjallisuus, joka käsittelee silmukoivaa kasvutapaa ruokatorven syövissä. Löydetyistä tutkimuksista potilaiden elossaoloa mittaavaan, kumulatiiviseen meta-analyysiin todettiin sopiviksi 7 kappaletta; nämä tutkimukset kattoivat yhteensä 446 ruokatorven okasolusyöpätapausta ja 497 ruokatorven adenokarsinoomatapausta. Meta-analyysi paljasti, että niillä potilailla, joiden kasvaimessa esiintyi säännönmukaisesti silmukoivaa kasvutapaa (tutkimuksesta riippuen yli 3 tai yli 5 ”silmua”), elossaoloennuste oli merkitsevästi heikompi kuin niillä, joilla ei esiintynyt silmukoivaa kasvutapaa tai joilla se ei ollut säännönmukaista. Ensinnä mainittujen riski kuolla sairauteensa oli käytettyjen tilastollisten muuttujien määrästä ja analyysitavasta riippuen vähintään kaksin- tai jopa kolminkertainen verrattuna jälkimmäisiin.

Ruokatorven syöpäkasvaimen patologisessa rutiinitutkimuksessa ei nykyisin arvioida kasvaimen mahdollista silmukoivaa kasvutapaa. Tässä meta-analyysissa ei myöskään ollut mukana yhtään tutkimusartikkelia, jossa silmukoivaa kasvutapaa olisi tarkasteltu preoperatiivisesta biopsianäytteestä. Suomalaistutkijat peräänkuuluttavatkin lisää sekä preoperatiivisia patologisia tutkimuksia että tutkimusartikkeleita liittyen silmukoivaan kasvutapaan. He huomauttavat, että silmukoiva kasvutapa ei pelkästään ennusta hyvin sairauden kulkua – sitä on myös yksinkertaista ja edullista tutkia tavalliseen tapaan värjätyistä histologisista leikkeistä.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 5/2016

Lähde: Almangush A, Karhunen M, Hautaniemi S, Salo T, Leivo I. Prognostic value of tumour budding in oesophageal cancer: a meta-analysis. Histopathology 2016; 68: 173-82.