Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / HUS:ssa tehtiin Suomen ensimmäinen kasvojensiirto

HUS:ssa tehtiin Suomen ensimmäinen kasvojensiirto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Töölön sairaalassa tehtiin vuoden alussa Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen kasvojensiirtoleikkaus. Elinsiirtoleikkauksessa siirrettiin vakavasti vaurioituneelle potilaalle laajoja osia aivokuolleen luovuttajan kasvoista. Tavoitteena oli palauttaa kasvojen alueen toimintoja ja parantaa potilaan elämänlaatua.

Kaikkiaan kolmiosainen operaatio kesti 21 tuntia ja valmisteluineen reilusti yli vuorokauden. Vaativaan elinsiirtoleikkaukseen osallistui 11 kirurgia ja noin 20 hoitajaa. Vuosia sitten onnettomuudessa vaurioituneelle potilaalle siirrettiin ylä- ja alaleuka sekä niihin liittyvät lihakset, verisuonet ja hermot.

Leikkaus onnistui erikoislääkäri Patrik Lassuksen mukaan suunnitelmien mukaan.
– Kolmen leikkauksen – irrotus, remissio ja rekonstruktio – välinen logistiikka ja organisaatio toimivat suunnitellusti. Joitakin mittasuhteisiin liittyviä yllätyksiä tuli rekonstruktiovaiheessa, mutta ne pystyttiin ratkaisemaan leikkaustilanteessa.
– Purennan osalta joudutaan tekemään jatkossa korjausleikkauksia. Nivelen pää on väännetty oikeaan asentoon, mikä aiheuttaa nivelen rasitusta. Tarkoituksena on korjata purentaa toispuolisella sagittaallisella osteotomialla ensi syksynä, kertoo erikoislääkäri Jyrki Törnvall purennan jatkokuntoutuksesta.

Potilaan osalta oli tehty erittäin tarkat selvitykset ja suunnitelmat – myös varasuunnitelmat, mikäli toipuminen ei etene suunnitellulla tavalla. Verrattuna sisäelinsiirteisiin kasvojen hermojen ja lihasten toiminnan palautuminen vaatii enemmän aikaa. Suurimpana riskinä on hylkimisreaktio. Ensimmäiset kuukaudet ovat ratkaisevia, mutta kasvojensiirrossa hylkimistä voi tulla myöhemminkin.
– Toistaiseksi potilaan toipuminen on edennyt suunnitellulla tavalla pieniä komplikaatiota lukuun ottamatta. Potilaan kasvojen toiminnot ovat jo palautumassa ja hengitys toimii, mutta kasvojensiirrossa palautuminen voi kestää vuosia, sanoo Lassus.
– Tässä vaiheessa potilas pystyy jo avaamaan suutaan 3–4 cm, ja hän pystyy syömään ja puhumaan. Luutuminen on kuitenkin vielä kesken leukojen alueella ja immunosuppressiivinen lääkitys hidastaa prosessia, joten potilas saa luvan syödä kovia ruoka-aineita 5–6 kuukauden päästä, kertoo Törnvall purentaelinten toipumisesta.

Leikkauksen valmistelut aloitettiin HUS:ssa jo vuonna 2011. Punnittavana oli monia lääketieteellisiä, eettisiä ja lupakäytäntöihin liittyviä kysymyksiä. Valmistelutyöhön osallistui yli 30 lääkäriä usealta eri erikoisalalta sekä yli 20 muuta asiantuntijaa.
– Tämä projekti on lisännyt yhteistyötä eri erikoisalojen välillä, mitä voidaan hyödyntää jatkossa potilastyössä, toteaa Lassus.

Lääkärit ovat harjoitelleet leikkausta vainajilla ja malleilla myös ulkomailla, mikä on tuonut leikkaustiimin jäsenille samalla uutta kirurgista oppia. Projektia varten on kehitetty myös 3D-mallintamista yhteistyössä Aalto-yliopiston sekä Planmeca Oy:n kanssa.
– Suunnitteluvaiheessa on tehty paljon kuvantamiseen ja 3D-mallintamiseen liittyvää kehitystyötä, jota voidaan hyödyntää myös muille potilaille. Virtuaalinen leikkaussuunnittelu on tuonut myös uusia ulottuvuuksia, kertoo Lassus.

HUS:ssa tehty kasvojensiirto oli 35. koko maailmassa. Hoito luokitellaankin yhä kokeelliseksi, eikä pitkittäisseurantaa ole vielä saatavilla. Ensimmäinen kasvojensiirto tehtiin vuonna 2005 Ranskassa. Kuten suuriin leikkauksiin aina, kasvojensiirtoon liittyy riskejä, ja tietoa tarvitaan lisää mm. tukemaan potilasvalintaa. Tieto kumuloituu vähitellen.

HUS:n leikkaustiimillä on jo uusi potilas tiedossa, mutta hän ei ole vielä siirtolistalla. Ensimmäisen leikkauksen kokemuksia ja oppeja päästään hyödyntämään mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.
– Leikkauksen pituus ja rasitus yllättivät hieman adrenaliinista huolimatta. Ensi kerralla mietimme selkeämpää vuorottelua, jotta kirurgien vireystila ja keskittyminen säilyvät, suunnittelee Lassus.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 5/2016

Lähteet: HUS. Kasvojen kudosten siirto. [www.hus.fi/kasvonkudostensiirto] (3.3.2016)
Dos,. erikoisl. Patrik Lassuksen haastattelu 7.3.2016 ja dos,. erikoisl. Jyrki Törnvallin haastattelu 8.3.2016.