Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tiedeuutisia maailmalta / Lyhyet implantit mahdollinen ­vaihtoehto pidemmille implanteille

Lyhyet implantit mahdollinen ­vaihtoehto pidemmille implanteille

Potilaskohtaisten tekijöiden huomioiminen on tärkeää, kun implantin pituus valitaan. Kuva: iStock

Tuoreessa Journal of Dental Research -lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että lyhyet, kuuden millimetrin implantit ovat hyvä vaihtoehto pidemmille, kymmenen millimetrin implanteille.

Sveitsiläistutkimuksessa lyhyet implantit selviytyivät hyvin lyhyen aikavälin seurannassa, mutta tutkimusnäyttö niiden selviytymisestä pitkällä aikavälillä on vielä puutteellista. Lyhyiden ja pitkien hammasimplanttien suoriutumista seurattiin kymmenen vuoden ajan.

Satunnaistettuun kontrollitutkimukseen osallistui yhteensä 94 perustervettä aikuista. He tarvitsivat yksittäisen puuttuvan hampaan korvaamista hampaiston taka-alueilla. Potilaat satunnaistettiin 47 potilaan testiryhmään (lyhyet implantit, kuusi millimetriä) ja 47 potilaan kontrolliryhmään (pitkät implantit, kymmenen millimetriä). Potilaat olivat parodontologisesti terveitä. Implanttien luutumisaika oli kymmenen viikkoa, minkä jälkeen ne kuormitettiin yksittäisillä, ruuvikiinnitteisillä kruunuilla. Seurantakäynnit toteutuivat vuosittain, ja lisäksi potilaat osallistuivat parodontologiseen ylläpitohoitoon yksilöllisesti 6–12 kuukauden välein.

Kymmenen vuoden jälkeen implantit voitiin arvioida uudelleen 36:lta testiryhmän ja 34:ltä kontrolliryhmän potilaalta. Implanteista säilyi seuranta-ajan loppuun 85,7 % testiryhmässä ja ­97,1 % kontrolliryhmässä, eikä merkitsevää eroa ryhmien välillä ollut (p = 0,072). Menetetyt implantit oli yhtä lukuun ottamatta asetettu alaleukaan. Tutkimuksen mukaan menettämisen syynä ei ollut peri-implantiitti vaan osseointegraation pettäminen.

Seuranta-aikana implanttien marginaalinen luuraja pysyi stabiilina, eikä siinä havaittu eroa testi- ja kontrolliryhmän välillä (p = 0,123). Kruunu-fikstuurasuhde oli testiryhmässä 1,06 ± 0,18 mm ja kontrolliryhmässä 0,73 ± 0,17 mm (p < 0,001). Kymmenen vuoden aikana havaittiin vain vähän teknisiä komplikaatioita, kuten kiinnitysruuvin löystymistä tai implanttikruunujen lohkeamisia.

Tutkimuksen mukaan yksittäiset kuuden millimetrin implantit taka-alueella suoriutuivat kymmenen vuoden seurannassa hyvin, kun potilaat olivat sitoutuneet ylläpitohoitoon.

− Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että lyhyet implantit ovat mahdollinen vaihtoehto pidemmille implanteille, erityisesti tilanteissa, joissa luuaugmentointia halutaan välttää. Tärkeää on kuitenkin huomioida potilaskohtaiset tekijät, kun implantin pituus valitaan. Erityistä huomiota pitää kiinnittää potilaan omahoitoon ja säännölliseen ylläpitohoitoon, toteaa suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Aleksi Haapanen implantologian jaostosta.

Jenna Mendez, Hammaslääkärilehti 4/2024

Lähde: P Sahrmann, N Naenni, R E Jung, C H F Hämmerle, T Attin , P R Schmidlin. Ten-Year Performance of Posterior 6-mm Implants with Single-Tooth Restorations: A Randomized Controlled Trial. Journal of Dental Research. Julkaistu verkossa 30.6.2023. doi: 10.1177/00220345231170538

Tiedeuutisen asiantuntijatarkastajana ­toimi Apollonian implantologian jaoston suu- ja leukakirurgian EHL, HLT Aleksi Haapanen.