Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / TMD-vaivat vähäisiä 80-vuotiailla

TMD-vaivat vähäisiä 80-vuotiailla

Suurimmalla osalla ikäihmisistä ei ole omasta mielestään vaikeita TMD-oireita. Näin kertoivat ruotsalaisen ikäihmisten suunterveyttä selvittäneen kyselytutkimuksen tulokset. Kaikkiaan 70,1 prosenttia 70-vuotiasta (5697) ja 80-vuotiasta (2922) vastasi vuonna 2012 tehtyyn kyselyyn.

Selvitettäessä TMD:n esiintyvyyttä 70-vuotiaiden naisten ryhmässä 12 % raportoi vakavia ongelmia, kuten kipua ja ongelmia avata suuta avoimeksi. Ongelmien esiintyvyys oli vähäisempää 70-vuotiaiden miesten ja 80-vuotiaiden kohdalla molemmissa sukupuoliryhmissä. Suurimmat erot ikäryhmien välillä olivat bruksismissa: 70-vuotiailla naisilla oli kaksi kertaa enemmän ongelmia kuin 80-vuotiailla miehillä.

Tutkimuksen mukaan vain makuaistin muutokset ja itse raportoitu bruksismi olivat yhteydessä TMD-oireisiin molemmissa ikäryhmissä. Henkilöillä, joilla oli ongelmia TMJ-äänien eli leukanivelten naksahtelun ja ratinan kanssa, oli myös 6 kertaa useammin vaikeuksia avata suuta aivan auki ja yli kymmenen kertaa useammin TMD-kipua kuin niillä, joille TMJ-äänet eivät olleet ongelma. Hampaiden lukumäärän tai irtoproteesin olemassaolon ja TMD-oireiden välillä ei löytynyt yhteyttä.

Tutkimus näyttäisi vahvistavan, että TMD-oireita esiintyy vähemmän ikäihmisillä kuin nuoremmilla. Lisäksi tutkimus tuki tuloksia, joiden mukaan TMD-oireet esiintyvät usein samanaikaisesti muiden yleisterveyden ongelmien kanssa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 7/2014

Lähde: Carlsson GE, Ekbäck G, Johansson A, Ordell S, Unell L. Is there a trend of decreasing prevalence of TMD-related symptoms with ageing among the elderly? Acta Odontol Scand. Julkaistu verkossa 25.3.2014.