Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammaspuutokset ja parodontopatogeenien vasta-aineet ovat MBO:n riskitekijöitä

Hammaspuutokset ja parodontopatogeenien vasta-aineet ovat MBO:n riskitekijöitä

Metabolista oireyhtymää (MBO) sairastavalla on useita valtimosairauksien riskitekijöitä, joihin kuuluvat sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, keskivartalolihavuus ja korkea verenpaine.  Myös parodontiitti on todettu valtimosairauksien itsenäiseksi riskitekijäksi ja lisäksi yhdistetty MBO:hon.

Nyt Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on osoittanut suun ja valtimoiden terveyden olevan vielä aiemmin luultua tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessaan ryhmä totesi, että elimistön systeemisellä altistumisella parodontopatogeeneille sekä hammaspuutoksilla on yhteys MBO:hon.

Tutkimuspotilaina oli 1 354 sydän- ja verisuonitautiriskejä kartoittavaan FINRISKI 97-seurantatutkimukseen osallistunutta, 45–74-vuotiasta miestä. Heistä kaikkiaan 534:llä (39 %) oli metabolinen oireyhtymä.

Tutkittujen veren seerumista mitattiin vasta-ainetasot Aggregatibacter actinomycetemcomitansille (A.a) ja Pophyromonas gingivalikselle käyttämällä multiserotyyppi-ELISA-määritysmenetelmää. Osoittautui, että systeeminen altistus A.a:lle sekä hampaiden puuttuminen liittyvät useisiin MBO:n eri osatekijöihin. Seerumin A.a-vasta-ainetaso  sekä puuttuvien hampaiden määrä olivat merkitsevästi korkeammat niillä tutkituilla, joilla oli leveä vyötärönympärys tai alhainen seerumin HDL-kolesterolipitoisuus. Lisäksi puuttuvien hampaiden määrä oli suurempi niillä, joilla mitattiin korkea seerumin triglyseridipitoisuus tai korkea plasman glukoosipitoisuus. A.a-seropositiivisilla tutkimuspotilailla oli muihin tutkittuihin verrattuna 1,4-kertainen MBO:n riski (p = 0,009). Enemmän kuin neljä puuttuvaa hammasta sekä täydellinen hampaattomuus olivat yhteydessä MBO:hon vetosuhteella 1,69 (p < 0,01) ja 1,93 (p = 0,001).

Tutkijoiden mukaan onkin selvää, että A.a-infektiolla tai sen aiheuttamalla immuunivasteella on yhteys metaboliseen oireyhtymään.  

Lähde: Hyvärinen K, Salminen A, Salomaa V, Pussinen PJ. Systemic exposure to a common periodontal pathogen and missing teeth are associated with metabolic syndrome. Acta Diabetol. Julkaistu verkossa 5.5.2014.