Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tuolinvierustestaus voi parantaa peri-implantiitin diagnostiikkaa ja hoitotuloksia

Tuolinvierustestaus voi parantaa peri-implantiitin diagnostiikkaa ja hoitotuloksia

Tuolinvierustestaus voi parantaa peri-implantiitin diagnostiikkaa ja hoitotuloksia

16.6.2020 klo 14:00

Tuore Biosensors-lehdessä (2020) julkaistu puheenvuoroartikkeli pitää isännän vasteen modulointia matala-annoksisella doksisykliini-lääkityksellä ja hoidon seurantaa aMMP-8-tuolinvierustestein peri-implantiitin potentiaalisena diagnostiikka- ja hoitovaihtoehtona. Jatkuva hoidon tulosten mittaaminen voi parantaa hoitotulosta kokonaisuudessaan.

Sekä parodontiitissa että implanttien ympärille kudostuhoa aiheuttavissa tulehdussairauksissa kudosten tuhoutuminen johtuu pääasiassa isännän immuuni- ja tulehdusvasteen aktivoitumisesta. Tuhoa aiheuttavat erityisesti matriksin metalloproteinaasit (MMP:t), jotka aktivoituvat kudosta hajottaviksi. Peri-implantiitin hoitoon tarvitaan tutkijoiden mukaan sekä paikallista hoitoa että isännän vasteeseen vaikuttavaa hoitoa. Isännän vasteen moduloinnissa MMP:t ovatkin tärkeä kohde. Matala-annoksinen doksisykliini, jolla ei tutkimusten mukaan ole antimikrobiaalisia vaikutuksia, on osoittautunut tehokkaimmaksi modulointilääkkeeksi ja estäjäksi. Estäjän vaikutus on näkynyt tutkimuksissa sekä paikallisesti että useiden eri systeemisen inflammaation biomarkkerien vähentymisenä. Yhdistelmähoidolla voitaisiin estää systeemisiä tulehduksia ja muita sairauksia, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia ja diabetesta.

Yksi merkittävin kudostuhon aiheuttaja on aktiivinen MMP-8. Tuoreiden tutkimusten mukaan sen esiintyvyys pystytään mittaamaan aMMP-8-tuolinvierustestillä suuhuuhteesta, ientaskunesteestä, implanttitaskunesteestä, syljestä ja seerumista. Verrattuna BOP-testiin aMMP-8-tuolinvierustestin etuna on sen tarkkuus, ja ettei se ole invasiivinen eikä aiheuta bakteremiaa. Tutkimusten mukaan aMMP-8-testi näyttäisi toimivan myös parodontiitin uudessa luokituksessa, nk. Tonetin luokituksessa, luotettavana biomarkkeriosoittajana (Diagnostics 2020, J Period Res 2020).

Tuolinvierustestiä voidaan käyttää piilevän peri-implantiitin diagnosoinnissa ja hoidon seurannassa. Tutkimuksen mukaan aMMP-8-testi pystyi tunnistamaan 20 peri-implantiittipotilasta ja erotti terveet verrokit luotettavasti (Biosensors 2020). Tutkimusten mukaan isännän vasteen modulointi ja hoidon seuranta tuolinvierustestillä voi parantaa merkitsevästi hoitotuloksia. Professori Timo Sorsan (HY, HUS, Karoliininen Instituutti) mukaan terveystaloudellinen hyöty näkyy itse hoidon ja samanaikaisen jatkuvan testaamisen myötä paranevan terveyskäyttäytymisen
kautta.

Vastaavasti muitakin kudostuhon ja inflammaation biomarkkereita (MMP-9, HNE, MPO, TIMP-1, calprotectin, hs-CRP, TNF-α, IL-6 ja IL-1β) olisi tärkeä hyödyntää parodontiitin ja peri-implantiitin seurannan yhteydessä. Tutkijat painottavat, että biomarkkereita ja niiden mittausta sekä tuolinvierustestauksen luotettavuutta on tärkeä tutkia lisää. 

Lähteet:

Sorsa T, Bacigalupo J, Könönen M, Pärnänen P, Räisänen IT. Host-Modulation Therapy and Chair-Side Diagnostics in the Treatment of Peri-Implantitis. Biosensors (Basel) 2020; 10(5): E44. Julkaistu verkossa 25.4.2020.

Sorsa T, Alassiri S, Grigoriadis A, Räisänen IT, Pärnänen P, Nwhator, ym. Active MMP-8 (aMMP-8) as a Grading and Staging Biomarker in the Periodontitis Classification. Diagnostics (Basel) 2020; 10(2): 61. Julkaistu verkossa 22.1.2020.

Keles Yucel ZP, Afacan B, Emingil G, Tervahartiala T, Kose, Sorsa T. Local and Systemic Levels of aMMP-8 in Gingivitis and Stage 3 Grade C Periodontitis. J Periodontal Res 2020, in press.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: