Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tupakkavieroituksen kuusi K:ta

Tupakkavieroituksen kuusi K:ta

Tupakkavieroitus on moniammatillista työtä. Hammaslääkärinkin tulee motivoida tupakoivaa potilastaan vieroitukseen. Vieroitushoidot ovat tutkimusten mukaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia, painotti FT, EHL Jukka Kentala TKHLY:n kesäluentopäivillä.

Maailmanpankin laskelmien mukaan rikkaissa maissa tupakoinnin aiheuttamien kulujen osuus kaikista terveydenhuollon kuluista 6–15 %. Suomessa 5 000–6 000 ihmistä kuolee vuosittain tupakkasairauksiin. Lisäksi tupakointi aiheuttaa vuosittain 1,2 miljoonaa sairauspoissaolopäivää ja 600 000 lääkärikäyntiä.

Hammaslääkärin tulee kysyä potilaalta tupakoinnista ja käydä tupakoinnin lopettamista tukeva ja siihen motivoiva keskustelu vuosittain käyntien yhteydessä. Tupakointiin puuttuminen kuuluu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Kehitteillä on myös rokotteita, joista osan on todettu tehoavan myös kokaiiniin. Rokotteen avulla elimistö saadaan tuottamaan vasta-aineita nikotiinille, eikä aivoissa pääse syntymään nikotiinin aiheuttamaa mielihyvän tunnetta. Tämänhetkisessä keinovalikoimassa rokote ei kuitenkaan vielä ole.

Vaikka tupakoitsija olisi haluton lopettamaan, häntä on hyvä yrittää motivoida tulevaa ajatellen. Keskustelun pohjana kannattaa käyttää kuuden K:n mallia:

  • Kysy potilaan tupakoinnista
  • Keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi potilaan lopettamishalukkuus
  • Kirjaa tupakointitapa, tupakoinnin määrä ja kesto
  • Kehota potilasta lopettamaan ja aloita tarvittaessa vieroitushoito
  • Kannusta ja auta lopettamisessa
  • Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: FT, EHL Jukka Kentalan luento ”Tupakkavieroitus – tehokasta valistusta, toimivat keinot” Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen kesäluentopäivillä 10.6.2011.