Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Uusi malli auttaa ymmärtämään hammashoitopelkoa paremmin

Uusi malli auttaa ymmärtämään hammashoitopelkoa paremmin

Hammashoitopelko on yleinen länsimaissa. Sen lisäksi, että pelko itsessään on vakava asia, pelosta kärsivät todennäköisemmin välttävät hammaslääkärissä käyntiä ja heillä on heikompi suunterveys. Tohtori Jason Armfield korosti Hammaslääkäripäivillä hammashoitopelon syiden ymmärtämistä, jotta hammaslääkärit voisivat paremmin estää ja hoitaa tätä tärkeää kansanterveysongelmaa.

Katsaus aiempaan tutkimukseen osoittaa, että perinteiset näkemykset hammashoitopelon syistä ovat liian yksinkertaisia ja eivätkä täysin pysty selittämään pelon eri osa-alueita ja muotoja. Vaikka epämiellyttäville kokemuksille on hammashoitopelon etiologiassa annettu huomattava rooli, eivät ne selitä kattavasti sekä yksilöiden välisiä että yksilön sisäisiä eroja pelon muodostamisessa. Cognitive Vulnerability Model (CVM) kehitettiin paremmin selittämään pelon etiologiaa. Mallin mukaan pelko ei niinkään synny ikävistä kokemuksista sinänsä, vaan sen mukaan kuinka hallitsemattomana, ennalta arvaamattomana, vaarallisena tai vastenmielisenä tilanne tai kohde koetaan.

Uutta CVM-mallia testattiin Australian väestöä edustavassa otoksessa, jossa pelon syitä selvitettiin puhelinhaastatteluin. Tulokset tukivat uutta mallia: se, kuinka hallitsemattomana, ennalta arvaamattomana, vaarallisena tai vastenmielisenä tilanne tai kohde koettiin, selitti enemmän hammashoitopelon vaihtelua kuin perinteiset ikäviin hammashoitokokemuksiin ja ehdollistumiseen liittyvät tekijät.

Uusi malli auttaakin suunterveyden ammattilaisia paremmin ymmärtämään pelon monimuotoisuutta ja sen taustalla olevia potilaiden käsityksiä hammashoitotilanteeseen liittyen. Armfield totesikin, että malli auttaa meitä ymmärtämään, että ammattilaisesta hyvinkin irrationaaliselta tuntuva pelko voi potilaalle olla erittäin rationaalinen. Mallin avulla voidaan kehittää tehokkaampia hammashoitopelon ehkäisytapoja ja hoitoja, joilla vähennetään negatiivisia käsityksiä hammaslääkärikäynneistä. Tavallisimmin käytettyjen keinojen, kuten kerro-näytä-tee, kädennosto ja systemaattinen siedätys, uskotaan vaikuttavan juuri negatiivisten käsitysten vähentämisen kautta.  

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Tohtori Jason Armfieldin luento “Etiology of dental fear” Hammaslääkäripäivillä 12.11.2010