Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Vanhuspotilaan hammashoidon hätätilanteet

Vanhuspotilaan hammashoidon hätätilanteet

Yleisimmät hätätilanteet vanhuspotilaan hammashoitotilanteessa liittyvät puudutteiden haittavaikutuksiin, allergisiin reaktioihin ja anafylaktiseen sokkiin, sydänsairauksiin, diabetekseen ja epilepsiaan. Anestesiaylilääkäri Pertti Pere ohjeisti Hammaslääkäripäivien luennollaan, miten huomioida vanhuksen yleissairaudet hammashoidossa.

Puuduteaineiden haittavaikutukset ovat ennen kaikkea seurausta puudutteen joutumisesta verenkiertoon. Siksi on hyvä muistaa aspiroida puuduttaessa. Puudutteen kohonnut plasmapitoisuus aiheuttaa toksisia oireita, kuten tinnitusta ja ”leijuvaa” oloa. Kliinisessä käytössä olevat puudutteet ovat amidirakenteisia, ja allergiariski niitä käytettäessä on pieni, ja liittyy silloin useimmiten liuoksessa käytettyyn säilöntäaineeseen.

Puuduteaineen adrenaliini nostaa verenpainetta ja aiheuttaa takykardiaa. Vaikutukset ovat vaarallisia, jos vanhuksella on sepelvaltimotauti, rytmihäiriöalttius tai aorttaläppästenoosi. Oktapressiini on näitä sairastavalle potilaalle adrenaliinia turvallisempi vasokontriktorilisä puudutteessa. Erityisesti aorttaläppästenoosipotilaan pulssin tulisi olla alle 60. ”Huono sydän tarvitsee hitaan pulssin” on Peren antama nyrkkisääntö, sillä sepelvaltimoiden verenkierto tapahtuu diastolen aikana eli sydämen levätessä supistumisten välissä.

Systeeminen vasodilataatio, alhainen verenpaine, turvotukset, keuhkoputkien supistuminen, ripuli ja ahdistuneisuus kertovat anafylaktisesta reaktiosta. Iho-oireet tulevat sitä myöhemmin oireilun alusta, mitä vaikeampi reaktio on. Reaktion syy on selvitettävä ennen seuraavaa hoitokäyntiä.

Sepelvaltimotaudin ja muiden sydänsairauksien riski kasvaa iän ja tupakoinnin myötä. Potilaan normaalin lääkityksen on jatkuttava hammashoidon yhteydessäkin. Jos toimenpide saa potilaan tuntemaan, ettei hän saa otettua lääkkeitään, on hyvä konsultoida päivystysyksikköä ohjeiden saamiseksi. Akuuttiin rintakipuun annetaan Dinit®-suihke 1,25 mg 1-2 suihketta tarvittaessa. Suihke imeytyy myös kuivasta suusta ja nopeammin kuin resoribletti kielen alla.

Diabeetikon säännöllisestä ruokailusta tulee huolehtia. Lyhytaikaisesti alhainen verensokeritaso on huomattavasti korkeaa vaarallisempi. Hypoglykemiaa epäiltäessä sokeroitu mehu on käy ensiapuna, mutta potilaan on saatava kiinteää ruokaa mahdollisimman pian. Jos toimenpiteen jälkeen on oltava muutama tunti syömättä, yhden päivän diabeteslääkeannoksen voi rutiinisti puolittaa.

Epilepsiakohtaukselle altistavia tekijöitä on hammashoidossa useita: kirkkaat valot, stressi, hyperventilaatio, univaje, trauma ja kuume. Kohtaus voi ilmetä joko kouristeluna tai poissaolokohtauksena. Epilepsialääkitys tulee ottaa stressitilanteissa tunnintarkasti. Hoitotilanne tulisi pitää mahdollisimman rentona ja laukaisevien tekijöiden määrä mahdollisimman pienenä – mikäli mahdollista.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Anestesian ylilääkäri Pertti Peren luento ”Hätätilanteet vanhuspotilaan hammashoidossa” Hammaslääkäripäivillä 13.11.2010.