Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Uusi suunterveyden määritelmä painottaa hyvinvointia

Uusi suunterveyden määritelmä painottaa hyvinvointia

Uusi suunterveyden määritelmä painottaa hyvinvointia

27.1.2017 klo 09:45

World Dental Federation (FDI) on julkaissut uuden laajan, elämänlaatua painottavan suunterveyden määritelmän.

Lähtökohtana on ollut, että suunterveys tulisi määrittää entistä monipuolisemmin ja irrottautua kapeakatseisesta sairauksiin keskittyvästä näkökulmasta.

Uuden suunterveyden määritelmän lähtökohtana on WHO:n vuodelta 1948 peräisin oleva määritelmä terveydelle, jonka mukaan terveys nähdään fyysisenä, henkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina, eikä ensisijaisesti vastakohtana sairaudelle tai raihnaisuudelle. Terveys mielletään positiivisena voimavarana, jonka turvin selvitään sekä arjesta että haasteista.

Määritelmään kuuluu myös ihmisen oikeus päättää omaan terveyteensä liittyvistä asioista. Viime vuosikymmeninä terveyteen on liitetty myös entistä vahvemmin elämänlaadun käsite.

Suunterveyden uudessa määritelmässä korostuu elimistön toiminnallinen puoli suhteessa hyvinvointiin. Keskeisiä elementtejä suunterveydessä ovat sairaus, fysiologien toiminta ja psykososiaalinen toiminta, joita muokkaavat ja joihin vaikuttavat monet tekijät. Määritelmän mukaan suunterveys koostuu kyvystä puhua, hymyillä, haistaa, maistaa, tuntea, pureskella, niellä ja ilmaista tunteita ilmeillä ilman kipua, epämukavuutta tai sairautta kasvojen alueella.

Suunterveys on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia, ja se on yksi elämänlaadun mittari. Se määräytyy ympäristön arvojen ja asenteiden mukaan, ja siihen vaikuttaa ihmisten kanssakäyminen.

FDI:n uusi määritelmä tuo suunterveyden osaksi yleisterveyden käsitettä ja vahvistaa suunterveyden merkitystä. Tavoitteena on sitoa uusi kehys tutkimustoimintaan ja suun terveydenhuollon kehittämiseen. Tutkimusyhteisöjen haasteena on rakentaa mm. yhteiset suunterveyden mittarit, jotka palvelevat kattavasti suun terveydenhoitoa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2017

Lähde: Lee JY, Watt RG, Williams DM, Giannobile WV. A New Definition for Oral Health: Implications for Clinical Practice, Policy, and Research. Pääkirjoitus. J Dent Res. Julkaistu verkossa 25.11.2016.