Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Vaikuttava viestintä vaatii suunnitelman

Vaikuttava viestintä vaatii suunnitelman

Terveyden edistämisen tulee perustua strategiaan, jota viestintä edistää. Jotta organisaatiot voisivat viestiä vaikuttavasti suunterveyden edistämiseksi, tulee viestintää suunnitella ja johtaa.

Terveyskasvatuksen lehtori Kirsti Kasila Jyväskylän yliopistosta pohti Hammaslääkäripäivillä, millaista on vaikuttava organisaation viestintä terveyden edistämiseksi. Usein terveyden edistämisen toimia pohditaan ja kirjataan tarkastikin, mutta niiden tueksi tarkoitettua viestintää ei suunnitella yhtä huolella. Peruskysymyksiä viestinnän suunnittelussa ovat mitä, miksi ja miten viestitään. Kasila antoi pohdittavista seikoista esimerkkejä: mitä terveyden edistäminen on, mihin ja keihin pyritään vaikuttamaan sekä mitä keinoja ja osaamista on käytettävissä.

Terveyden edistämisestä tulisi viestiä sekä organisaation sisällä että ulkopuolelle. Sisäisessä viestinnässä keskeisiä seikkoja ovat sitoutuminen terveyden edistämisstrategiaan, perustoimintojen tuki sekä sisäinen markkinointi. Sitouttamisessa keskustellaan tavoitteista, toimintatavoista ja arvoista, joita täytyy myös pystyä kyseenalaistamaan. Perustoimintojen tuki on kaikkea tiedonvälitystä, kuten kirjallisia ohjeita ja sovittuja toimintatapoja, joita tarvitaan arjen tehtävistä selviytymiseen. Sisäisellä markkinoinnilla pidetään huolta siitä, että oma henkilöstö tietää kaikesta, mitä ulkoisille ryhmille kerrotaan ja tarjotaan.

Ulkoiseen viestintään liittyvät Kasilan mukaan ulkoinen tiedostus sekä organisaation profilointi ja imagon rakentaminen. Terveystiedon välittämisen lisäksi yhtä tärkeää on virittää ja ylläpitää keskustelua merkittävistä terveyskysymyksistä. Lobbaamisella pyritään informoimaan omaa yhteisöä valmisteilla olevista asioista. Samalla pyritään järjestämään omalle organisaatiolle mahdollisuuksia tulla kuulluksi eri päätöksenteon tasoilla.

Suunterveyden ammattilaisten tulisikin pyrkiä vaikuttamaan terveysviestinnän kaikilla tasoilla. Tietoisuusen ja tiedon lisäämisen lisäksi on tärkeä saada aikaan erilaisia reaktioita, negatiivisiakin. Suunnitellulla viestinnällä voidaan vaikuttaa uskomuksiin ja asenteisiin sekä pidemmällä aikavälillä myös arvoihin sekä saada aikaan päätöksiä ja parempia terveysvalintoja.

Lähde: Terveyskasvatuksen lehtori Kirsti Kasilan luento ”Millaista on vaikuttava terveysohjaus ja organisaation viestintä terveyden edistämiseksi” Hammaslääkäripäivillä 19.11.2009

Satu Lahti, Suomen Hammaslääkärilehti 2/2010