Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Voisitko kuvitella lopettavasi tupakoimisen?

Voisitko kuvitella lopettavasi tupakoimisen?

Asianmukaiseen parodontaalihoitoon sisältyy opastaminen tupakoinnin lopettamiseen. Useinkaan potilaat eivät ole kiinnostuneita lopettamaan hammaslääkärin kehotuksesta. Motivaation tulisikin löytyä potilaasta, hänen ehdoillaan, totesi tohtori Christoph Ramseier.

Tupakka vaikuttaa parodontiumin terveyteen muuttamalla luun ja sidekudoksen metaboliaa, vaikuttamalla isännän vasteeseen ja edesauttamalla patogeenien kolonisaatiota. Tupakointiin liitettyjä iensairauksia ovat esimerkiksi nekrotisoiva gingiviitti, krooninen parodontiitti, aggressiivinen parodontiitti ja peri-implantiitti.

Lyhyt, yksinkertainen interventio vastaanotolla on kokeilemisen arvoinen, Ramseier kannusti. Potilaalta tiedustellaan, tupakoiko hän, ja vastauksen ollessa myönteinen, voisiko hän kuvitella lopettavansa.

Jos potilas voi kuvitella lopettavansa tupakoinnin, kartoitetaan riippuvuuden taso. Ensimmäisen savukkeen tarve heräämisen jälkeen kuvaa hyvin sitä. Potilasta rohkaistaan pitämään tupakkapäiväkirjaa ja pohtimaan, liittyykö tupakointi tiettyihin tilanteisiin, tai olisiko päivässä vähemmän tärkeitä tupakointihetkiä, joista voisi luopua.

Tupakointi aiheuttaa sekä nikotiini- että psykologisen riippuvuuden. Nämä molemmat osa-alueet on otettava huomioon tupakkariippuvuutta hoidettaessa. Nikotiinikorvaushoidon annos valitaan riippuvuuden tason mukaan, ja sen on oltava riittävän suuri ja kestää noin kolme kuukautta. Potilaan tarvitsema tuki kartoitetaan ja hänen kanssaan sovitaan lopettamisen aikataulusta.

Mikäli potilas ei voi kuvitella lopettavansa tupakointia, häneltä tiedustellaan, miten tärkeää tupakointi hänelle on, ja mistä syistä hän voisi kuvitella lopettavansa, sekä saako häneltä kysyä tupakoinnista uudelleen seuraavalla käynnillä. Interventio tehdään potilaan suostuessa joka vastaanottokerralla. Pelottelemisen sijaan häntä ohjataan miettimään, mikä voisi olla juuri hänen syynsä lopettaa.

Onnistunutta lopettamista edeltää usein noin 3–4 retkahdusta. Niiden estäminen on vaikeaa, eikä näyttöön perustuvia menetelmiä ole avuksi. Niihin on kuitenkin varauduttava.

Tupakoinnin lopettamisen jälkeen suun toipuminen tupakoimattoman tasolle kestää kauan: vaikutukset parodontiumin terveyteen kestävät noin kymmenen vuotta. Parodontaalisairauden vaikeus helpottaa jo vuodessa.

Lähde: Dr. Christoph Ramseierin luento ”Smoking periodontitis patients – how to deal with them” Apollonia Symposiumissa 19.3.2010.

Ani Lakoma, Suomen Hammaslääkärilehti 7/2010