Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Zirkonia taipuu siltaan vain osaavissa käsissä

Zirkonia taipuu siltaan vain osaavissa käsissä

Zirkoniaa voidaan vieläkin sanoa uudeksi siltamateriaaliksi implanttihoidoissa. Tieteellistä näyttöä on niukasti, sillä implanttihoitoja koskevaa tutkimustietoa zirkoniasta on yleensäkin rajallisesti ja seurannat ovat lyhyitä. Dos., EHL Juhani Laine muistuttaa myös, että tutkimusten vertailu on vaikeaa laajan materiaalivalikoiman ja vaihtelevien tuotantomenetelmien vuoksi.

Mitä zirkonia-siltojen ennusteesta osataan sitten sanoa tässä vaiheessa? Saatavilla oleva tutkimustiedon mukaan zirkonia-siltojen siltarakenteet pettävät harvoin runkomurtumien takia, mutta kerrostetun pintaposliinin lohkeamista eli chipping-ongelmaa esiintyi 15–35 % tutkituista zirkonia-silloista. Ongelman taustalla on mm. posliinin huonompi kiinnittyminen zirkoniaan.  Zirkonia vaatii myös hyvin kontrolloitua laboratoriotyöskentelyä, sillä se on herkkä suurille lämmönvaihteluille. HT Aki Lindén muistuttaa myös, että implantin sisäranteeseen tukeutuva zirkonia heikentää kestävyyttä ja voi olla haasteellinen istuvuuden kannalta.

Zirkonian etuna ovat mm. esteettisyys, helppo puhdistettavuus ja kestävyys. Monoliittinen zirkonia on vielä kestävämpi vaihtoehto kuin kerrostettu.
– Halpa materiaali, mutta vaikea työstää ja korjata, Laine ja Lindén lisäävät.
He suosittelevat zirkonia-sillan istuvuuden ja muotoilun testaamista akryylirungoilla ja väliaikaisilla rakenteilla, ja neuvovat välttämään zirkoniaa kovan purennan potilailla. Zirkonia – kuten mikä tahansa materiaali – vaatii materiaalituntemusta, hyvää suunnittelua ja oikeata potilasvalintaa.

Moni kysymys jää vielä ilmaan: Miten zirkonian ja pehmeämmän titaanin liitos toimii? Kestääkö kiinnitysruuvin staattinen kiristys kovan zirkonian pinnalla? Riittääkö paremmin hampaan väriä muistuttavan läpikuultavan zirkonian lujuus? Entä kestääkö vastapurija? Siinä missä metallokeramian kanssa on päästy kestävälle tasolle, zirkonian kanssa ollaan vielä opetteluvaiheessa. Tutkimustyö ja kliininen testaus jatkuvat.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12/2014

Lähde: Dos., EHL Juhani Laine ja HT Aki Lindén, Zirkoniasillat – paljon kysymyksiä, vähän vastauksia, Implanttihoidon sudenkuopat III – seminaarissa 3.10.2014.