Tiede arjessa

Apollonia / Uutishuone / Tiede arjessa / Eija Könönen: Yhdessä iensairauksia vastaan – eurooppalainen teemapäivä

Eija Könönen: Yhdessä iensairauksia vastaan – eurooppalainen teemapäivä

Toukokuun 12. päivä on valittu vuosittaiseksi kampanjapäiväksi, jolloin Euroopan maissa halutaan tehdä tunnetuksi sanomaa hampaan kiinnityskudosten terveyden merkityksestä läpi yksilön elämän.
Vuonna 2017 teemana on “Fighting periodontal disease together”, ja nyt haasteeseen on tarttunut myös Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian Parodontologian jaosto iskulauseella “Yhdessä iensairauksia vastaan”.

European Gum Health Dayn tavoitteisiin, sisältöihin ja aineistoihin voi tutustua osoitteessa www.efp.org/events/european-gum-health-day/index.html.

Tätä eurooppalaista teemapäivää organisoi European Federation of Periodontology (EFP, www.efp.org) yhdessä kunkin jäsenmaan parodontologiyhdistyksen kanssa. EFP:n jäsenmaita on 29, ja niissä toimii kaikkiaan 14 000 parodontologia ja alaan perehtynyttä hammaslääkäriä sekä muita tiimin jäseniä. EFP:n tavoitteena on edistää niin parodontologista tutkimusta kuin siihen perustuvia kliinisen työn käytäntöjä.

Gingiviitti ja parodontiitti ovat yleisiä suun tulehdussairauksia suomalaisilla. Kuitenkin ne ovat ehkäistävissä ja hoidettavissa. Jos sairauden hoito aloitetaan jo ensimmäisten merkkien ilmaantuessa, hoitotulos on pysyvä ilman merkittäviä kudosvaurioita. Samalla vältytään pitkälle edenneen parodontiitin aiheuttamilta haitoilta suussa sekä yleisterveyden riskeiltä.

Hoitamattomana parodontiitti altistaa monille kroonisille yleissairauksille. Eniten tutkimusnäyttöä on kertynyt sen yhteyksistä diabetekseen ja sydänsairauksiin. Kampanjan avulla muistutetaan, että huolehtimalla hyvästä ienterveydestä parannetaan paitsi yksilön suun terveydentilaa myös yleisterveyttä. Tällä on suuri merkitys myös kansanterveydelle.

Allekirjoita vetoomus

EFP kannustaa hammaslääkäreitä ja muita terveydenhuollon toimijoita allekirjoittamaan kansainvälisen ohjelmajulistuksen ’EFP Manifesto Perio and General Health’, joka vaatii toimia ien- ja kiinnityskudossairauksien ehkäisyyn sekä taudin varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Allekirjoituksensa voi antaa sivulla: www.efp.org/efp-manifesto/sign.php .

Kaikki Suomen hammaslääkärit, niin tutkijat kuin kliinikot, hammaslääketieteen laitokset, terveydenhuollon päättäjät, hammaslääketieteellisten laitteiden ja tarvikkeiden tuottajat sekä koko lääketieteen yhteisö: tukeanne tarvitaan!

Tutustu myös päivitettyyn parodontiitin Käypä hoito -suositukseen ja sen potilasversioon.

Eija Könönen
Kirjoittaja toimii parodontologian professorina Turun yliopistossa sekä FINDOS-Turku -tohtoriohjelman johtajana ja Scandinavian Division of IADR:n (NOF) presidenttinä.