Sähkötupakalla voi olla arvaamattomia suunterveysvaikutuksia

Sähkötupakoitsijoiden parodontiittiriski on suurempi kuin niillä, jotka eivät käytä tupakkatuotteita, mutta pienempi kuin tavallista tupakkaa käyttävillä.