Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Apollonian uusi pääsihteeri on Annamari Nihtilä

Apollonian uusi pääsihteeri on Annamari Nihtilä

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian uudeksi pääsihteeriksi on valittu hammaslääketieteen tohtori, erikoishammaslääkäri Annamari Nihtilä. Hän siirtyy pääsihteerin tehtävään Espoon kaupungin ylihammaslääkärin paikalta, ja aloittaa Apolloniassa syyskuussa 2022.

Annamari Nihtilä näkee Apollonian hammaslääkäreiden omana yhteisönä, jossa on tilaa rakentavalle dialogille ja mahdollisuus yhdessä innostua täydennyskoulutuksesta. Pääsihteeri johtaa Apollonian toimistoa, kehittää yhdistyksen toimintaa, vastaa talouden hoidosta ja toimii monien verkostojen solmukohdassa. Pääsihteerinä Nihtilä korostaa erityisesti rooliaan innostavana toiminnan kehittäjänä ja tavoitteiden kirkastajana.

– Uskon yhdessä tekemiseen ja positiivisen dialogin voimaan jäsenten, toimiston, luottamushenkilöiden ja kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Näen roolini toimistonjohtajana mahdollistajana: luotan toimiston työntekijöiden ammattitaitoon, luovuuteen ja ongelmanratkaisukykyyn. Toiminta on jäseniä varten, ja sen kehittäminen yhä jäsenlähtöisemmäksi edellyttää jatkuvaa vuoropuhelu jäsenten kanssa sekä säännöllistä palautteen keräämistä.

Nihtilä on toiminut uransa aikana yksityis- ja terveyskeskushammaslääkärinä, tutkijana, asiantuntijana suomalaisissa ja ulkomaalaisissa projekteissa sekä kliinisenä opettajana ja yliopistolehtorina eri yliopistoissa. Hän on ollut myös aktiivinen täydennyskouluttaja. Monipuolisen työkokemuksensa mukana Nihtilä tuo Apolloniaan oman, vahvan näkemyksensä ihmisten ja asioiden johtamisesta.

– Olen kulkenut pitkän ja haastavankin matkan asiantuntijasta johtajaksi, spesialistista generalistiksi. Monipuoliset työtehtävät ovat vaatineet ajoittain oman hahmotustavan muutosta, tällöin olen tunnustanut reilusti olleeni väärässä ja muuttanut perustelluista syistä mielipiteitäni. Uteliaisuus, innostuneisuus ja nöyryys uuden edessä ovat kantaneet. Minulle tärkeitä arvoja ovat ystävällisyys, merkityksellinen työ ja uuden oppiminen. Nämä arvot tuon mukanani.

Nihtilä on toiminut useissa eri luottamustehtävissä Apolloniassa ja tuntee organisaation hyvin. Viimeisin luottamustoimi koulutustoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen on ollut näköalapaikka hammaslääkäreiden täydennyskoulutuskenttään. Uusi pääsihteeri korostaakin Apollonian roolia täydennyskoulutuksen kehittäjänä.

– Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan kansallista keskustelua täydennyskoulutuksesta ja hammaslääketieteellisen tutkimuksen tukemisesta. Apollonian tulee olla aktiivisesti mukana tässä keskustelussa. Riippumattoman, monipuolisen ja kohtuuhintaisen täydennyskoulutuksen arvoa tulee vahvistaa. Koulutussuosituksen mukaisten täydennyskoulutuspäivien toteutumisen seurantaan pitäisi luoda kansallinen järjestelmä.

Apollonian hallituksen puheenjohtaja, professori Leo Tjäderhane valmistautuu luottavaisin mielin pääsihteerin vaihdokseen.

– Olemme iloisia saadessamme Annamari Nihtilän laajan osaamisen ja näkemykset toiminnan kehittämisestä Apollonian käyttöön. Hänellä on selkeä kuva tutkimuksen ja koulutuksen merkityksestä kaikkien hammaslääkereiden työlle. Arvokkaita ovat myös hänen ajatuksensa hyvän johtamisen ja toimivan työyhteisön tärkeydestä, sanoo Tjäderhane.

Lisätiedot:

Apollonian hallituksen puheenjohtaja Leo Tjäderhane, leo.tjaderhane (at) helsinki.fi
Pääsihteeri (1.9.2022 alkaen) Annamari Nihtilä. p. 050 569 7800, annamari.nihtila (at) fimnet.fi, Twitter: @AnnamariNihtila