Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi vuoden 2021 tutkimusapurahat

Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi vuoden 2021 tutkimusapurahat

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanitjakoivat kaikkiaan 186 000 € apurahoja hammaslääketieteen tutkijoille.

Tutkimusapurahoja myönnettiin tällä hakukierroksella kaikkiaan 36 tutkijalle ja opiskelijalle. Apurahahakemuksia saapui 69 ja myöntöprosentti oli 55 %. Opiskelija-apurahahakemusten määrä laski selkeästi edellisestä vuodesta, mikä voi johtua osin Covid-19-epidemian vaikutuksista opintoihin. Tämä pienensi myös myönnettyjen apurahojen kokonaissummaa verrattuna aiempiin vuosiin.

Apollonian apurahajaossa painotetaan nuorten ja tutkimusuransa alussa olevien tutkijoiden tukemista – senioritutkijoita unohtamatta. Päätoimisen tutkimustyön mahdollistavia Nuoren tutkijan apurahoja jaettiin tänä vuonna aiempaa useammalle tutkijalle, ja samalla mahdollistettiin apurahakauden puolittaminen.

Potilaiden hoitoa tukevaa tutkimustyötä

Useissa tuetuissa apurahahankkeissa tutkitaan ajankohtaisia aiheita, jotka kehittävät potilaiden hoitoa.

Suurin yksittäinen apuraha oli EHL Matti Hannulan (Oulun yliopisto) Nuoren tutkijan apuraha (21 500 euroa). Hannulan oikomishoitoon liittyvässä väitöstutkimuksessa selvitetään ajoituksen vaikutusta distaalipurennan (liian takan olevan alaleuan aiheuttama purentavirhe) hoidossa, hoitotulosten pysyvyyttä ja hoitojen kustannusvaikutuksia. Satunnaistetussa seurantatutkimuksessa verrataan mm. niskavetohoidon aloitusiän vaikutusta myöhemmän hoidon kulkuun, hoidon lopputulokseen ja kustannusvaikutuksiin.

– Tämä tutkimus laajentaa käsitystä oikomishoidon ajoituksen vaikutuksista ja auttaa meitä tekijöitä käyttämään niskavetoa oikea-aikaisesti, sanoo Hannula.

Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahastosta tuettiin esim. HLL Taru Aron tutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten kotihoitajien käsityksiä ja uskomuksia kotona asuvien ikääntyneiden suunhoidosta. EHL Hanna Kangasmaa tutkii hampaiden erosiivisen kuluminen ja refluksitaudin välistä yhteyttä Colgaten lahjoittamalla nimikkoapurahalla, ja HLL Anne-Mari Ilo kuva-alan ja säteilyannoksen optimointia yläleuan puhkeamattomien kulmahampaiden sekä alaleuan viisaudenhampaiden kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksissa Planmeca groupin nimikkoapurahan tukemana.

Listan tutkimusapurahojen saajista löydät täältä (pdf).

Lisätiedot:

Apollonian pääsihteeri, dos., EHL Vesa Pohjola, vesa.pohjola (at) apollonia.fi, p. 040 146 3696

Nuoren tutkijan apuraha: EHL Matti Hannula, matti.hannula (at) oulu.fi, p. 044 355 3250