Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Laajojen hammaspaikkojen uusimiskierteeseen apua keraamisista paikoista?

Laajojen hammaspaikkojen uusimiskierteeseen apua keraamisista paikoista?

Suomessa tehdään lähes 3 miljoonaa paikkaa vuodessa. Valtaosa paikoista valmistetaan tällä hetkellä yhdistelmämuoveista, jotka kestävät keskimäärin hieman yli viisi vuotta. Osalla potilaista laajat poskihammasvauriot voitaisiin korjata keraamisella paikalla, joka toimii usein vielä kymmenen vuoden jälkeenkin.

Hampaiden paikkaushoidosta iso osa on vanhojen täytteiden uusimista ja korjaamista. Hammaspaikkojen uusimis- ja korjaamiskierre vie paljon ammattilaisten työaikaa ja aiheuttaa suuret kustannukset yhteiskunnalle ja yksilöille. Yli kahdesta miljoonasta vuosittaisesta paikasta valtaosa (99,5 %) tehdään yhdistelmämuovimateriaaleista suoraan hampaaseen. Laajoja yli kolmen hammaspinnan paikkoja näistä on yli 200 000.

Murto-osa paikoista ja hammaskruunuista valmistetaan keraamisista materiaaleista suun ulkopuolella. Kun paikka valmistetaan suun ulkopuolella, vaurioitunut kohta jäljennetään digitaalisesti tai jäljennösaineella. Tämän jälkeen vastaanotolla tai hammaslaboratoriossa valmistetaan jäljennöksen perustella vauriokohtaan sopiva paikka tai kruunu.

–  Keraamisesta, yhtenäisestä materiaalista valmistetun paikan tai kruunun etuna on lujuus. Lisäksi suunnittelussa ja muotoilussa pystytään huomioimaan hyvin sopivuus purentaan ja kontaktit viereisiin hampaisiin, kertoo dos., EHL Ritva Näpänkangas.

Hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suosituksen mukaan suun ulkopuolella valmistetut paikat ovat kestävä vaihtoehto laajoissa vaurioissa etenkin poskihammasalueilla. Tutkimusten mukaan suun ulkopuolella valmistetuista väli- ja poskihampaiden keraamisista paikoista noin 90 % on edelleen toimivia 10 vuoden päästä. Myös juurihoidetussa hampaassa suun ulkopuolella valmistettu kruunu kestää paremmin kuin suussa tehty paikka, todetaan hampaan juurihoidon Käypä hoito -suosituksessa.

Suun ulkopuolella valmistettavien paikkojen ja kruunujen kestävyyteen vaikuttaa myös oikea potilasvalinta. Hammaslääkärin tehtävänä on valita potilaalle ja vaurioituneelle hampaalle hammaslääketieteellisesti sopivin hoito- ja paikkausmenetelmä.

Hoitopäätös tehdään kuitenkin yhdessä potilaan kanssa, ja kustannuskysymys on merkittävä tässä yhteydessä. Keraamisten suun ulkopuolella valmistettavien paikkojen ja kruunujen välittömät kustannukset ovat suuremmat potilaalle kuin suoraan hampaaseen tehtävän muovipaikan kustannus. Tämä johtuu siitä, että hammastekniset kustannukset jäävät sekä julkisessa että yksityisessä suun terveydenhuollossa potilaan itsensä maksettaviksi.

– Usein muovipaikka valitaan kustannussyistä. Kustannus voi kuitenkin tasoittua pitkällä aikavälillä, kun keraaminen paikka kestää suussa pidempään ja uusimistarve on pienempi, muistuttaa Näpänkangas.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi vuoden 2021 lopussa suosituksen suun ulkopuolella valmistettavista hammaspaikoista ja -kruunuista laajojen, vähintään kolme hammaspintaa käsittävien vaurioiden korjauksessa. Palkon suositus toi menetelmän julkiseen suunterveyden palveluvalikoimaan.

Lisätietoja:

Dosentti, protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Ritva Näpänkangas, ritva.napankangas [at] oulu.fi, p. 040 713 7077

Hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositus
Hampaan juurihoidon Käypä hoito -suositus

Hammaskeraameja käsitellään Apollonia Symposiumissa 17.–18.3.2023 (Tampere-talo/webinaari). Toimittajat ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja, ilmoittautumiset: Annika Nissinen, etunimi.sukunimi@apollonia.fi. Tutustu tapahtuman ohjelmaan.