Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Nuorten nikotiiniriippuvuus on aliarvioitu tupakkatuotteiden haittavaikutus

Nuorten nikotiiniriippuvuus on aliarvioitu tupakkatuotteiden haittavaikutus

Vain 5 prosenttia 7.-luokkalaisista mieltää nikotiiniriippuvuuden tupakkatuotteiden haittavaikutukseksi, kertoo suomalaistutkimus. Tutkimusten mukaan varhain tupakan tai nuuskan käytön aloittaneet käyttävät tuotteita enemmän ja useammin. Varhainen puuttumien onkin tärkeää.

Suomalaiset lasten tupakkatuotteiden säännöllinen käyttö on harvinaista, mutta kokeilut ovat yleisiä. Uusimman kouluterveyskyselyn perusteella nuorten tupakkatuotteiden käytön yleisyydessä näkyy positiivisen muutoksen merkkejä viimeisen kahden vuoden seurantajakson aikana; tupakkatuotteiden käyttö ei näytä ainakaan lisääntyneen lukuun ottamatta ammattikoulussa opiskelevien naisten nuuskan käyttöä. Nuorten naisten nuuskan käyttö on kuitenkin yhä vähäisempää kuin tupakan poltto ja nuorten miesten nuuskan käyttö. Pojilla tupakan poltto ja nuuskan käyttö ovat yhtä yleisiä ja tupakkatuotteiden yhteiskäyttö on tavallista. Nuorten tupakkatuotteiden käytössä näkyvät sosioekonomiset erot: tupakkatuotteiden käyttö on tavallisinta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuudessa.

Nuoret ovat melko hyvin tietoisia tupakan ja nuuskan terveyshaitoista, kertoo suomalaistutkimus, jossa selvitettiin 7.-luokkalaisten ajatuksia ja asenteita tupakkatuotteisiin liittyen. Toisaalta ainoastaan noin 5 prosenttia 7.-luokkalaisista mainitsi nikotiiniriippuvuuden tupakkatuotteista johtuvaksi terveyshaitaksi. 

– Nikotiiniriippuvuus on hoitoa vaativa sairaus, joka on haittaa ja koskettaa jo nuoria, muistuttaa HLT, erikoistuva hammaslääkäri Tarja Tanner.

Nikotiiniriippuvuuden kehittymisessä on yksilöllisiä eroja, joihin vaikuttaa myös geneettinen alttius. Nikotiinituotteilla voi olla sikiön- ja yksilönkehitykseen liittyviä, jopa ylisukupolvisia kielteisiä vaikutuksia. Jo lyhytaikainen tupakkatuotteiden käyttö voi aiheuttaa pahan hajuista hengitystä, mutta monet tupakkatuotteista johtuvat haitat tulevat mahdollisesti esille vuosikymmenien käytön jälkeen. Esimerkiksi suussa tupakkatuotteiden käyttö näkyy ienten terveydessä, ja tupakkatuotteet voivat lisätä suusyövän riskiä.  

Ota tupakkatuotteet puheeksi lasten ja nuorten kanssa

Tupakkatuotteet kiinnostavat lapsia ja nuoria, ja kouluterveyskyselyn mukaan muutama prosentti 4.–5.- luokkalaisista on kokeillut tupakkaa, nuuskaa ja/tai sähkötupakkaa. Suomalaisten nuorten keskuudessa säännöllinen sähkötupakointi on kuitenkin harvinaista.

Tutkimusten mukaan nuoret aikuiset, jotka käyttävät päivittäin tupakkaa tai nuuskaa ovat aloittaneet säännöllisen käytön nuorempana, käyttävät tupakkatuotteita useammin ja pitävät nuuskaa kauemmin suussa verrattuna heihin, jotka käyttävät tupakkaa tai nuuskaa ajoittain. Käytön aloittamisen estämiseen tulisikin satsata.

– On tärkeä kysyä lasten ja nuorten tupakkatuotteiden käytöstä ja auttaa heitä pääsemään tupakkatuotteista eroon. Lasten ja nuorten kohdalla on hyvä muistaa, että kyse on ikäluokasta, joka ei lain mukaan saa käyttää tai edes pitää hallussa tupakkatuotteita, korostaa Tarja Tanner.

Käytön frekvenssin ja keston lisäksi myös tupakkatuotteen koostumus vaikuttaa tuotteen terveyshaittaan. Korkean nikotiinipitoisuuden omaavien tupakkatuotteiden terveyshaitoista saamme tietoa vasta tulevaisuudessa. 

Lisätietoja:

HLT, erikoistuva hammaslääkäri Tarja Tanner, etunimi.sukunimi@fiment.fi, p. 040 417 8501
THL:n kouluterveyskysely (2021)
Tupakointi ja suunterveys (Hammaslääkäriliitto)