Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / aMMP-8 tuolinvierustesti on kätevä väline parodontiitin diagnostiikkaan

aMMP-8 tuolinvierustesti on kätevä väline parodontiitin diagnostiikkaan

aMMP-8 tuolinvierustesti on kätevä väline parodontiitin diagnostiikkaan

14.9.2018 klo 10:00

Kroonisen parodontiitin määrittämiseen on useita vakiintuneita tapoja, joista kullakin on kuitenkin rajoituksensa. Useimmiten yleisesti käytössä olevat menetelmät havainnoivat sairauden myötä jo tapahtuneita muutoksia – eli menneitä tapahtumia – sen sijaan, että ne kuvaisivat hampaiden kiinnityskudosten fysiologista tilaa mittaushetkellä. 

Tiedeyhteisön yhtenä tavoitteena on kehittää hampaiden kiinnityskudosten kroonista tulehdustilaa tarkasti ja toistettavasti kuvaava menetelmä. Jotta menetelmän voisi todeta olevan luotettavan, validi, herkkä ja tarkka, sen antamien tulosten tulee olla verrattavissa eniten käytettyjen, yleisesti hyväksyttyjen määritysmenetelmien tuloksiin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin lupaava uusi määritysmenetelmä, aMMP-8 tuolinvierustesti, täyttää herkkyydelle ja tarkkuudelle (spesifiteetille) asetetut odotukset ja ehdot.

Menetelmä osoittautui herkäksi havaitsemaan aikuisilla esiintyvän huonon suuhygienian (96 %), kroonisen parodontiitin (95 %) ja ienverenvuodon ientaskua mitattaessa (BOP; 83 %). Nuorilla potilailla menetelmän herkkyys oli 64 % ja tarkkuus (spesifiteetti) 100 %.

Tutkimukseen osallistuneista raskaana olevista nigerialaisista naisista 87 %:lla testitulos osoitti kohonnutta aMMP-8-aktiviteettia. Testitulokset eivät olleet riippuvaisia demografisista tekijöistä, koulutustasosta tai raskauden kestosta.

Tutkimuksessa myös verrattiin 58 nigerialaista, hedelmällisyysklinikan potilaana olevaa naista 70:een raskaana olevaan verrokkiin.  Tällöin ilmeni, että positiivinen aMMP-testitulos liittyi viivästyneeseen hedelmöittymiseen (OR 0.157; 95 % CI 0.041–0.600; P < 0.01). Tulos viittaa siihen, että hampaiden kiinnityskudosten tulehdus vaikuttavaa hedelmöittymiskykyä heikentävästi.

Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että aMMP-8-tuolinvierustesti on kätevä väline parodontiitin diagnostiikkaan. Koska testin käyttö ei vaadi hammaslääkärin koulutusta, se soveltuu myös muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytettäväksi. Testi ei ole invasiivinen eikä koskaan aiheuta bakteerien verikylvöä; näin ollen se poikkeaa edukseen perinteisestä invasiivisesta ja bakteremiaa aiheuttavasta määritysmenetelmästä, joka perustuu havaittuun verenvuotoon ientaskuja mitattaessa (bleeding on probing, BOP).

Artikkelin tila: 
Julkinen
Solomon Nwhator
Pääkategoria: 
Kainalojutun teksti: 

Solomon Nwhator

HLL, FMCDS, FWACS

Vastaväittäjä:

Arzu Tezvergil-Mutluay, professori

Turun yliopisto

 

Kustos:

Timo Sorsa, professori

Helsingin yliopisto /

Karolinska Institutet, Ruotsi

 

Esitarkastajat:

Nicole Arweiler, professori

Philipps-Universität Marburg, Saksa

 

Kimmo Suomalainen, ylihammaslääkäri, dosentti

Tampereen yliopistollinen keskussairaala

 

Ohjaajat:

Anna Maria Heikkinen, dosentti

Helsingin ylipisto

 

Timo Sorsa, professori

Helsingin yliopisto/

Karolinska Institutet, Ruotsi

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4058-6


Väitöskirja tarkastettiin 15.6.2018 Helsingin yliopistossa.

Kainalojutun otsikko: 
Association between aMMP-8 Chairside Test for Chronic Periodontitis and Selected Reproductive Health Parameters