Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Aiheuttavatko hammasperäiset bakteerit aivovaltimopullistuman?

Väitös: Aiheuttavatko hammasperäiset bakteerit aivovaltimopullistuman?

Väitös: Aiheuttavatko hammasperäiset bakteerit aivovaltimopullistuman?

25.10.2019 klo 09:00

Aivovaltimopullistuman eli aneurysman vuotaminen on vaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon (subaraknoidaalivuoto, SAV) yleisin syy. Vuoto on yleisin työikäisillä, ja se aiheuttaa huomattavia neurologisia haittoja – suurelle osalle potilaista jopa työkyvyttömyyden. Aneurysmien esiintyvyydestä ei ole tarkkaa tietoa. On arvioitu, että vähintään yhdellä 20–30 aikuisesta on aneurysma, ja että näistä pullistumista noin 25 prosenttia vuotaa elämän aikana aiheuttaen SAV:n. Noin puolet SAV-potilaista kuolee vuoden sisällä vuodosta. Pullistuman kehittymiseen ja vuotamiseen liittyy tulehdusreaktio, jonka aiheuttaja on toistaiseksi epäselvä. Tiedetään kuitenkin, että tyypillinen piirre aneurysman vuotamiseen johtavassa tulehdusreaktiossa on elastiinin hajoaminen.

Parodontiitin on osoitettu olevan sydän- ja verisuonitautien itsenäinen riskitekijä, mutta tutkimuksia, jotka selvittäisivät suun bakteerien merkitystä aneurysmataudissa, ei ole aiemmin tehty. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiinkin aivovaltimopullistumataudin ja suun patogeenisten bakteerien mahdollista yhteyttä. Tutkimuksessa kerättiin kudosnäytteet yhteensä 70 puhjenneesta ja puhkeamattomasta aivovaltimopullistumasta. Toinen aineisto koottiin tutkimalla 90 aivovaltimopullistumapotilaan hampaisto ja leukojen alue kliinisesti sekä röntgenologisesti. Potilailta myös kysyttiin, tupakoivatko he ja kuinka usein he harjaavat hampaansa. Pullistumanäytteet analysoitiin kvantitatiivisellä polymeraasiketjureaktiolla (qPCR). Ientaskunäytteiden analysointiin käytettiin qPCR:ää ja lisäksi 16S rRNA -geenin sekvensointiin perustuvaa metagenomista analytiikkaa, jossa bakteerien läsnäolo näytteissä tutkitaan eristämällä ja tunnistamalla bakteerien perimä.

Osoittautui, että hammasperäisiä bakteereita oli läsnä 70 prosentissa aivovaltimopullistumanäytteistä. Näytteissä havaittiin myös viitteitä bakteeriperäisestä tulehdusreaktiosta. Pullistumapotilaille tehdyissä hammastarkastuksissa havaittiin hammasperäisiä tulehduspesäkkeitä merkitsevästi enemmän kuin normaaliväestöllä. Fusobacterium nucleatum -bakteeri, joka liittyy parodontiitin kehittymiseen, oli streptokokkien ohella yleisimpiä bakteereita pullistumapotilaiden ientasku- ja pullistumanäytteissä. Aktiivinen hampaiden harjaaminen kaksi kertaa päivässä näytti vähentävän bakteeribiofilmin monimuotoisuutta sekä Fusobacterium nucleatumin suhteellista osuutta potilaiden ientaskuissa.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suun bakteereilla saattaa olla merkitystä aivovaltimopullistumataudissa. Hammasperäisten bakteerien aiheuttama tulehdusreaktio tarjoaa yhden potentiaalisen selityksen sille, miksi aneurysmassa kehittyy tulehdusreaktio. Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa tämän väitöstyön tulokset toimivat kiinnostavana avauksena kohti parempaa ymmärrystä bakteerien roolista aivovaltimopullistumataudissa.

Tutkimus tehtiin TAYS:n suu- ja leukasairauksien ja neurokirurgian yksiköissä yhteistyössä Tampereen yliopiston molekyylimikrobiologian osaston
kanssa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Mikko Pyysalo
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

VASTAVÄITTÄJÄ
Eija Könönen, professori
Turun yliopisto

KUSTOS
Tanja Pessi, dosentti
Tampereen yliopisto

ESITARKASTAJAT
György Kálmán Sándor, professori
Oulun yliopisto

Pirkko Pussinen, dosentti
Helsingin yliopisto

OHJAAJAT
Tanja Pessi, dosentti
Tampereen yliopisto

Timo Peltomäki, professori
Itä-Suomen yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3169-6/urn_isbn_978-…

Kainalojutun otsikko:
Oral bacterial findings in patients with intracranial aneurysms