Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: aMMP-8-PoC-testit toimivia parodontaali- ja peri-implantti­sairauksien diagnostiikassa

Väitös: aMMP-8-PoC-testit toimivia parodontaali- ja peri-implantti­sairauksien diagnostiikassa

Väitös: aMMP-8-PoC-testit toimivia parodontaali- ja peri-implantti­sairauksien diagnostiikassa

28.5.2021 klo 10:15

Väitöskirja osoitti PerioSafe- ja ImplantSafe-aMMP-8-PoC-tuolinvierustestien käyttökelpoisuuden apuvälineinä parodontiitin ja implantiitin diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Lisäksi vahvistettiin, että lääkehoitoa saavat parodontiittipotilaat hyötyvät vähintään 6 kk:n pieniannoksisesta doksisykliinilääkityksestä.

Aktiivinen matriksin metalloproteinaasi (aMMP) 8 on keskeinen kudostuhon aiheuttaja ja välittäjä sekä parodontiitissa että peri-implantiitissa. Se on mitattavissa suun nesteistä: syljestä, suuhuuhteesta ja ientaskunesteestä sekä implantin ientaskunesteestä. Taudin vaikeutuessa aMMP-8:aa erittyy ensin latentissa MMP-8-muodossa, joka plakin bakteerien, niiden aineenvaihdunta­tuotteiden/proteaasien tai happiradikaalien vaikutuksesta aktivoituu aMMP-8:ksi. aMMP-8 pystyy pilkkomaan lähes kaikkia rakenteellisia sidekudos- ja tyvi­kalvokomponentteja ienkudoksessa sekä muokkaa immuunivastetta. Se on erityisen tuhoisa hampaan liitos- ja tuki­rakenteiden parodontaaliligamenttien kollageenikiinnityksille.

Ensimmäisessä osatyössä osoitettiin ensimmäistä kertaa, että ihmisen kokeellisessa ientulehduksessa syljestä löytyy latenttia MMP-8:aa, mutta ei lainkaan aMMP-8:aa. Tämä vahvistaa käsitystä, että aMMP-8, mutta ei MMP-8:n latentti muoto, liittyy vahvasti paro­dontiittiin. Toisessa osatyössä osoitettiin PerioSafe- ja ImplantSafe-testit toimiviksi parodontiitin ja implantiitin pika-/tuolinvierusdiagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Ne olivat jopa perinteistä ientaskumittarilla koeteltavaa verenvuodon osoittamista (BOP) tarkempia.

Kolmannessa osatyössä kreikkalaisen NATO-tukikohdan hammashoito­yksikössä 150 aikuiselle tehtiin Yhdysvaltain diabetesyhdistyksen mukainen kysely ja diabetestesti sekä PerioSafe-pikatesti koko suun ja parodontaalisen tutkimuksen ja röntgenkuvausten ohella. Suuhuuhteesta tehdyn PerioSafe aMMP-8-PoC:n tulokset toimivat biomarkkereina Tonettin parodontiitin/peri-implantiitin staging- ja grading-luokituksille, mikä osoitti aMMP-8-PerioSafe-PoC-ORALyzerin toimivuuden uudistetussa parodontaalisessa diagnostiikassa. Neljäs osatyö osoitti DIPSTICK-tikku-aMMP-8-tuolinvierustestin toimivuuden yksittäisten ientaskujen/implanttien diagnostiikassa ja uudessa tautiluokituksessa.

Viidennessä osatyössä seurattiin pieniannoksisen doksisykliinilääkityksen vaikutusta ientaskusta määriteltäviin ientulehduksen biomarkkereihin (aMMP-8, MMP-9, MMP-13, MPO, OPG, TRAP-5) ja kliiniseen tilaan. Lääke­hoito pienensi merkitsevästi tulehdusmarkkerien pitoisuuksia ja paransi kliinistä tilaa 12 kk:n ajan verrokkeihin nähden. Näin vahvistimme käsitystä, että pitkäkestoinen pieniannoksinen (20 mg x 2 / vrk) doksisykliinilääkitys vähentää merkitsevästi tulehdustekijöitä ja estää kudostuhon kliinistä etenemistä yhdessä ei-kirurgisen parodontaalisen hoidon kanssa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Saeed Alassiri
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Saeed Alassiri
DDS (väit.)

VASTAVÄITTÄJÄ
Timo Närhi, professori
Turun yliopisto

KUSTOS
Timo Sorsa, professori
Helsingin yliopisto ja Karolinska
Institutet, Ruotsi

ESITARKASTAJAT
Arzu Tezvergil-Mutluay, professori
Turun yliopisto

Vuokko Anttonen, emeritaprofessori
Oulun yliopisto

OHJAAJAT
Timo Sorsa, professori
Helsingin yliopisto ja Karolinska Institutet, Ruotsi

Taina Tervahartiala, dosentti
Helsingin yliopisto

Nagihan Bostanci, professori
Karolinska Institutet, Ruotsi

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7165-8

Väitöskatsaus on julkaistu Hammaslääkärilehdessä 7/21. 

Kainalojutun otsikko:
Utility of active MMP-8 as a test biomarker in periodontal and peri-implant diseases: diagnosis, prevention and treatment outcomes