Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Ortognaattisen hoidon pitkäaikaisvaikutukset

Väitös: Ortognaattisen hoidon pitkäaikaisvaikutukset

Väitös: Ortognaattisen hoidon pitkäaikaisvaikutukset

20.11.2020 klo 13:00

Ortognaattinen hoito tarkoittaa hampaiden oikomishoidon ja yhden tai molempien leukojen leikkaushoidon yhdistelmää. Ortognaattista hoitoa tarjotaan aikuispotilaalle, jolla on ylä- ja alaleuan välinen luustollinen epäsuhta, hampaistollinen purentavirhe sekä jokin seuraavista oireista: puremalihas- ja/tai leukanivelkipu, purennasta johtuvia syömisvaikeuksia, uniapnea tai jokin muu toiminnallinen, jokapäiväistä elämää haittaava tekijä.

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena oli saada luotettavaa tietoa ortognaattisen hoidon kulusta ja pitkäaikaisvaikutuksista. Tutkimuksissa selvitettiin hoidon kestoa, hoitotuloksen pysyvyyttä sekä hoidon vaikutusta leukaniveliin, purentalihaksiin ja elämänlaatuun.

Tutkimus koostui neljästä osatyöstä. Ensimmäinen osatyö oli retrospektiivinen tutkimus, jossa selvitettiin ortognaattisen hoidon kestoa. Tutkimuksen aineistona olivat 186 ortognaattisen potilaan potilastiedot. Nämä potilaat olivat käyneet läpi ortognaattisen hoidon Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2007 ja 2014 välisenä aikana. Osatyöt II–IV toteutettiin kliinisenä poikkileikkaustutkimuksena. Kliiniseen tutkimukseen kutsuttiin potilaat, joilla oli retrognaattinen alaleuka ja joille oli tehty alaleuan siirtoleikkaus Taysissa vuosien 2007 ja 2011 välisenä aikana (n = 151). Kutsutuista potilaista 77 halusi osallistua tutkimukseen. Kliiniset tutkimuskäynnit toteutettiin syksyllä 2015, ja niihin sisältyivät lateraalikallokuva sekä purentafysiologinen tutkimus kansainvälisen protokollan (Diagnostic Criteria for TMD) mukaisesti. Lisäksi potilaat täyttivät kaksi suunterveyteen liittyvää elämänlaatua kartoittavaa kyselyä: Oral Health Impact Profile 14 ja Orthognathic Quality of Life Questionnaire.

Poikkileikkaustutkimuksessa oli mukana kaksi vertailuryhmää. Toisen muodosti 22 potilasta, joille oli suunniteltu alaleuan siirtoleikkausta retrognaattisen alaleuan korjaamiseksi mutta joiden hoitotoimenpiteitä ei vielä ollut aloitettu. Toisessa ryhmässä oli 24 potilasta, jotka kuuluivat alkuperäiseen 151 potilaan ryhmään ja joita haastateltiin puhelimitse.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että ortognaattinen hoito kestää keskimäärin 31 kuukautta ja että alaleuan siirtoleikkaus on turvallinen hoitomenetelmä. Lisäksi voidaan todeta, että hoitotulos on stabiili: luustollista palautumista tapahtui 4–8 vuotta kestäneessä seurannassa keskimäärin 1,65 mm. Alaleuan siirtoleikkaus helpotti leukanivelten oireita ja kipuja sekä paransi elämänlaatua, kun leikkauksen läpikäyneiden potilaiden tilannetta verrattiin niihin potilaisiin, joilla on sama alkudiagnoosi ja jotka odottivat ortognaattisen hoidon alkua.

Väitöstutkimus on tehty Itä-Suomen yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Jaakko Paunonen
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Jaakko Paunonen
EHL (väit.)

VASTAVÄITTÄJÄ
Patricia Stoor, dosentti
Helsingin yliopisto

KUSTOS
Timo Peltomäki, professori
Itä-Suomen yliopisto

ESITARKASTAJAT
Hanna Thorén, professori
Turun yliopisto

György K. Sándor, professori
Oulun yliopisto

OHJAAJAT
Timo Peltomäki, professori
Itä-Suomen yliopisto

Kirsi Sipilä, professori
Oulun yliopisto

Anna-Liisa Svedström-Oristo, dosentti
Turun yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3401-7/

Kainalojutun otsikko:
Orthognathic treatment: duration, long-term stability, effect on TMD and quality of life