Tieto taidoksi - suun terveydeksi

suunterveyteen liittyvä elämänlaatu

Apollonia / suunterveyteen liittyvä elämänlaatu

Purentavirhe kiusaa ­erityisesti naisia

Erityisesti saksi- ja ristipurenta naisilla ja horisontaalinen ylipurenta miehillä voivat heikentää suunterveyteen liittyvää elämänlaatua.

Suu tarvitsee sijansa kotihoidossa

Kotihoidon asiakkailla oli taipumusta heikompaan suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun verrattuna itsenäisesti pärjääviin ikäihmisiin.

Totuus lapsen suusta tulee lapsen suusta

Prof. Helen Rodd muistuttaa, että keskustelussa lasten hampaiston hoidosta ja terveysvalistuksesta unohtuu helposti yksi näkökulma: lapsen oma. Sheffieldin yliopiston kliinisen hammaslääketieteen laitoksella onkin käynnissä CREATE-projekti, jossa annetaan lapsille tilaisuus kertoa, miten he kokevat suunterveytensä ja suusairautensa hoidon. Projektissa pyritään myös kehittämään lapsilähtöisiä toimintamalleja suun terveydenhuoltoon.