Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Sädehoito muuttaa suun limakalvon pintasolujen mikrorakennetta

Väitös: Sädehoito muuttaa suun limakalvon pintasolujen mikrorakennetta

Väitös: Sädehoito muuttaa suun limakalvon pintasolujen mikrorakennetta

26.1.2018 klo 08:00

Suun ja kaulan alueen syöpien hoidossa käytettävä sädehoito aiheuttaa suun kudoksissa runsaasti erilaisia paikallisia haittavaikutuksia, kuten fibroosia, kudosatrofiaa ja -nekroosia, mukosiittia sekä kserostomiaa. Suun limakalvon pintaepiteeli ja sylkipellikkeli muodostavat yhdessä tärkeän puolustuslinjan ulkoista ärsytystä ja mikrobeja vastaan. Tässä väitöskirjassa tutkittiin suun pintaepiteelin rakennetta ja solumuutoksia, joita sädehoito epiteelissä aiheuttaa.

Suun limakalvon epiteelisolujen pinnalla on mikropoimuja eli mikroplikoja (MPL), joiden tarkkaa merkitystä ei vielä tunneta. MPL-rakenne on tyypillinen sellaisille epiteelisoluille, joita peittää suojaava lima. Väitöskirjassa esitetään hypoteesi, että epiteelisolujen pintarakenteen ja syljen esiintymisen välillä on yhteys: epiteelin pinnalla olevan limaesteen perustan muodostaa MPL-rakenne.

MPL-rakenne on erilainen eri osissa suuonteloa, ja epiteelisolujen rakenne luokiteltiin pyyhkäisy- ja läpivalaisuelektronimikroskopian avulla karkeasti kolmeen eri tyyppiin. Tutkimuksen perusteella MPL-rakenne näyttää olevan ratkaiseva tekijä suun epiteelin toimivuuden kannalta, ja sitä tutkimalla voidaan saada tarkka kuva erilaisista suun limakalvon häiriöistä.

Väitöskirjassa tutkittiin sädehoidon vaikutusta suun limakalvon pintaepiteelin rakenteeseen. Kokeellisessa, kymmenellä beagle-rotuisella koiralla tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että sädetyksen seurauksena limakalvon pintasolujen MPL-rakenne rikkoutuu verrattuna sädettämättömän alueen solurakenteeseen. MPL-rakennetta tutkittiin myös valomikroskopian sekä pyyhkäisy- ja läpivalaisuelektronimikroskopian avulla 91 kudosnäytteessä, jotka oli otettu ihmispotilailta hammasimplanttikirurgian tai kirurgisen hampaanpoiston yhteydessä. Näissä näytteissä suun limakalvon pintasolujen MPL-rakenne oli muuttunut tai tuhoutunut kokonaan sädehoidon vaikutuksesta. MPL-rakenne oli tuhoutunut varsinkin sellaisilla potilailla, joille oli kehittynyt osteoradionekroosi (ORN). Ihmisen suun limakalvorakenteessa siis tapahtuu sädehoidon seurauksena samankaltaisia muutoksia kuin eläinkokeissa voitiin osoittaa.

Vaurioitumisen aste riippuu säteilyannoksesta, ja sädehoito saattaa altistaa potilaan hammasimplantin menettämiselle ja ORN:iin sairastumiselle. Jatkossa voitaisiinkin selvittää myös MPL-rakenteen ja sylkipellikkelin välisen yhteyden potentiaalista kliinistä merkitystä sellaisissa suun häiriöissä, joiden patogeneesiä ymmärretään toistaiseksi heikosti. Tällaisia häiriöitä ovat mm. kuivan suun syndrooma, Sjögrenin oireyhtymä, suupolte ja ORN sekä sädehoitoon liittyvät kuivan suun vaivat, joita tavataan myös suhteellisen normaalin syljenerityksen yhteydessä.

Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston ja VU University Medical Centerin (Amsterdam, Alankomaat) yhteistyönä.

Pekka J. Asikainen
EHL

VASTAVÄITTÄJÄT (OPPONENTIT)
Wahl G.H.W., professori
Klein-Nulend J., professori
Wolvius E.B, professori
Rosenberg A.J.W.P., professori
de Visscher J.G.A.M., professori
Tuinzing D.B., professori emeritus
VU University Medical Center, Amsterdam

ESITARKASTAJAT
Klein-Nulend J., professori
Bravenboer N, PhD
Wahl G.H.W., professori
Raghoebar G.M., professori
Kessler P.A.W.H., professori
VU University Medical Center, Amsterdam

OHJAAJAT
Kullaa A.M., professori
Itä-Suomen yliopisto
C.M. ten Bruggenkate, professori
E.A.J.M. Schulten, professori
E. Bloemena, professori
VU University Medical Center, Amsterdam

Väitöskirja tarkastettiin 7.12.2017 VU University Medical Centerissä, Amsterdamissa, Alankomaissa.

Verkkojulkaisun osoite: http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/55461/complete%20dissertati…