Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitin taudinaiheuttajia löydettiin suun ulkoisista syövistä

Parodontiitin taudinaiheuttajia löydettiin suun ulkoisista syövistä

Helsingin yliopiston ja Tukholman Karolinska Institutetin tutkijaryhmät ovat pystyneet osoittamaan, että Treponema denticola -parodontopatogeenin virulenssitekijöitä löytyy myös suun ulkoisista syövistä. Yhteys syövän kehittymiseen löytyi Dentilisiini-proteaasista. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös, että parodontiitti saattaa edistää syöpäkuolleisuutta väestötasolla.

Tuoreen tutkimuksen mukaan paljon tutkitun, kudostuhoon liittyvän Treponema denticola -parodontopatogeenin virulenssitekijää esiintyy mm. suun ja ruuansulatuselinten syöpäkasvaimissa. Treponema denticolan taudinaiheuttamiskyvyn taustalla on kymotrypsiinin kaltainen ja katalyyttisesti erittäin tehokas Dentilisiini-proteaasi. Tutkijat ovat havainneet molekulaarisissa in vitro -tutkimuksissa, että Dentilisiini pystyy aktivoimaan syöpäsolujen tuottamia, latentteja inaktiivisia promatriksin metalloproteinaaseja -8 ja -9 (proMMP-8 ja -9). Lisäksi Dentilisiini inaktivoi puolustuksellisia estäjämolekyylejä sekä immuniteettiin liittyvän komplementtijärjestelmän komponenttia C1q.

Tulokset osoittavat, että parodontopatogeenien virulenssitekijät kykenevät leviämään bakteerien kera suusta muuallekehoon ja vaikuttamaan kasvainten kasvuun. Potilaan yleisterveys ja puolustusjärjestelmä heikkenevät parodontiitin yhteydessä ja sen vaikutuksesta. Sairauteen liittyvä matala-asteinen systeeminen tulehdus edesauttaa suun bakteerien ja niiden mukana kulkevien taudinaiheuttajatekijöiden leviämistä.

Epidemiologinen tutkimus osoittaa parodontiitin ja syöpäkuolleisuuden yhteyden

Tutkijat ovat lähestyneet aihetta myös kartoittamalla parodontiitin ja syöpäkuolleisuuden yhteyttä. Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa oli mukana 68 273 aikuista, jotka olivat käyneet suunterveyskäynnillä 2001–2002. Seurantaa tehtiin 10 vuoden ajan rekisteritietojen pohjalta.

Kohorttitutkimuksessa tavallisin hammaslääketieteellisistä toimenpiteistä oli endodonttinen hoito (70,3 %), ja kaikkiaan 40,6 prosentilla potilaista oli hoidettu gingiviittiä ja 20,5 prosentilla parodontiittia. Kymmenen vuoden seurannassa kohorttiin kuuluvista 797 kuoli syöpään, mikä oli 14,7 % prosenttia kaikista kohortin kuolemista (5 343).

Kaikista syöpään kuolleista 199:llä (25 %) oli parodontiitti. Parodontiittipotilailla syöpäkuolleisuus oli kokonaisuudessaan 14,45/10 000 henkilöä vuodessa ja ei parodontiittia sairastavilla vastaavasti 11,36. Ero pysyi merkitsevänä sekä absoluuttisessa että suhteellisessa vertailussa.

Tutkimuksen mukaan parodontiitti assosioitui merkitsevästi syöpäkuolleisuuteen ja näyttäisi olevan yhteydessä etenkin haimasyöpäkuolleisuuteen. Muiden yksittäisten syöpätyyppien osalta ei löytynyt merkitsevää yhteyttä.

Molemmat tutkimukset osoittavat, että parodontiitin aiheuttaman inflammaation ehkäisy ja hoito voivat vaikuttaa merkitsevästi syöpäsairastuvuuteen ja myös syöpäkuolleisuuteen. Tutkimusten pohjalta voidaankin painokkaasti korostaa parodontiitin ehkäisyn ja varhaisen diagnostiikan merkitystä potilaiden kokonaisterveydelle.

Tutkimusryhmissä tehdään vilkkaasti lisätutkimusta aiheesta, ja uusia tutkimustuloksia tullaan julkaisemaan lähitulevaisuudessa. Tutkijat selvittävät muun muassa muiden suu- ja yleissairauksien mahdollisia yhteyksiä syöpäkuolleisuuteen.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2018

Lähteet:
Nieminen MT, Listyarifah D, Hagström J, Haglund C, Grenier D, Nordström D, Uitto VJ, Hernandez M, Yucel-Lindberg T, Tervahartiala T, Ainola M, Sorsa T. Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation. Brit J Cancer. Julkaistu verkossa 16.11.2017.

Heikkilä P, But A, Sorsa T, Haukka J. Periodontitis and Cancer Mortality: Register-based Chort Study of 68 273 Adults in 10-year Follow-up. Int J Cancer 2018. (Painossa).