Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Suun humoraalisella immuniteetilla mahdollisesti rooli parodontaalisairauksien ja ateroskleroosin yhteydessä

Väitös: Suun humoraalisella immuniteetilla mahdollisesti rooli parodontaalisairauksien ja ateroskleroosin yhteydessä

Väitös: Suun humoraalisella immuniteetilla mahdollisesti rooli parodontaalisairauksien ja ateroskleroosin yhteydessä

17.9.2021 klo 13:00

Ateroskleroosiin eli valtimokovettumatautiin liittyy krooninen matala-asteinen tulehdustila, jossa LDL (low-density lipoprotein) -kolesteroli kertyy verisuonien seinämiin muodostaen ateroskleroottista plakkia. Myöhemmässä vaiheessa LDL-lipidi­peroksidaatio tuottaa reaktiivisia aldehydejä, kuten malondialdehydi-asetalde­hydi (MAA) -epitooppia. Hapettuneiden epitooppien synnyttämällä humoraalisella immuniteetilla on merkittävä rooli ateroskleroosin kehityksessä.

Infektiot edesauttavat valtimokovettumataudin kehittymistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että parodontiitti on valtimokovettumataudin merkittävä riskitekijä. Ateroskleroosin ja parodontiitin yhteyttä on tutkittu laajasti, mutta sen tarkkaa mekanismia ei vielä tunneta. MAA-epitoopilla on raportoitu olevan rakenteellisia yhtäläisyyksiä parodontiittipatogeeni Porphyromonas gingivaliksen virulenssitekijä hem­agglutiniini-domeenin (Rgp44) molekyylien kanssa. Toisaalta Rgp44:llä immunisoiduilla ateroskleroottisilla hiirillä on todettu olevan korkeampi IgM-taso MAA-LDL:aa kohtaan kuin kontrollihiirillä. Edellä mainitut havainnot ovat herättäneet kysymyksen siitä, millainen rooli suun humoraalisella immuunivasteella on ateroskleroosin ja parodontiitin välisessä yhteydessä.

Tämän väitöstyön tarkoituksena oli karakterisoida ihmisen syljestä vasta-aineita, jotka tunnistavat hapettuneita epitooppeja, sekä tutkia näiden vasta-aineiden spesifisyyttä ja ristireagointia parodontaalisten patogeenien vasta-aineiden kanssa. Lisäksi selvitettiin syljen hapettuneita epitooppeja tunnistavien vasta-aineiden yhteyttä sepelvaltimotautiin (CAD) ja parodontaalisiin sairauksiin.

Hapettuneita epitooppeja tunnistavat syljen vasta-aineet karakterisoitiin väitöstyön ensimmäisessä osatyössä. Työn 1. ja 2. osassa osoitettiin, että syljen IgA-MAA-vasta-aineet ristireagoivat Rgp44:n ja Aggregatibacter actinomycetemcomitansin lämpösokkiproteiini 60:n (Aa-Hsp60) kanssa. Lisäksi toisessa osatutkimuksessa havaittiin, että syljen MAA-LDL-IgA-vasta-aineiden pitoisuudella on itsenäinen yhteys sepelvaltimotautiin. Kolmannessa osatyössä osoitettiin, että syljen MAA-LDL-IgA-vasta-aineet assosioituvat itsenäisesti myös 4–5 mm syviin ientaskuihin (PPD).

Tämän väitöskirjan tulokset osoittavat, että suun humoraalisella immuniteetilla saattaa olla rooli ateroskleroosin ja parodontaalisairauksien välisessä yhteydessä.
Väitökseen johtaneet tutkimukset tehtiin Oulun yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Akhi Ramin
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Akhi Ramin
HLL (väit.)

VASTAVÄITTÄJÄ
Mataleena Parikka, tenure track -professori
Tampereen yliopisto

KUSTOS
Sohvi Hörkkö, professori
Oulun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Riikka Ihalin, dosentti
Turun yliopisto

Katariina Öörni, dosentti
Helsingin yliopisto

OHJAAJAT
Sohvi Hörkkö, professori
Oulun yliopisto

Pirkko Pussinen, dosentti
Helsingin yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229966

Väitöskatsaus on julkaistu Hammaslääkärilehdessä 10/21.

Kainalojutun otsikko:
Oral humoral immune response to oxidized LDL epitopes and periodontal pathogens in coronary artery disease and periodontitis