Tieto taidoksi - suun terveydeksi

kansanterveys

Ota tupakointi puheeksi säännöllisesti

Hammaslääkärin on tärkeää tiedostaa, että pelkkä kehotus lopettaa tupakointi kaksinkertaistaa lopettamisen todennäköisyyden, Jaana Keto tähdentää.

Väitös: Työttömyys voi heikentää suunterveyttä

Väitöstutkimuksen tulokset tukevat osittain sitä olettamusta, että työttömyys ennustaa huonoa suunterveyttä. Työttömyys altistaa työikäisen henkilön merkittävässä määrin sekä riittämättömälle suun omahoidolle että huonolle suunterveydelle.