Tieto taidoksi - suun terveydeksi

kansanterveys

Sokeri verolle – sokerijuomien verotus puree kariekseen ja terveyseroihin

Sokeroitujen juomien haittavero näyttäisi vähentävän etenkin nuorten ja matalapalkkaisten miesten kariesvaurioita ja edelleen hoitokuluja. Näin todettiin saksalaistutkimuksessa, jossa selvitettiin 20 % virvoitusjuomaveron vaikutusta karieksen kertymiseen, hoitokuluihin sekä verokertymään. Huomattavaa on, että tutkimuksen tulosten mukaan virvoitusjuomaverolla voisi olla vaikutusta myös terveyseroihin.

Ikäihmisten ravitsemusohjaus kannattaa

Ikäihmisten virheravitsemuksen esiintyvyydestä on tehty paljon tutkimuksia, ja sen on todettu olevan melko yleistä. ETM Satu Jyväkorven väitöstutkimuksen mukaan lähes kaikkien ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskursseille osallistuneiden tutkittavien ruokavalion laatu, C-vitamiinin ja kuidun saanti sekä psykologinen hyvinvointi paranivat.