Tieto taidoksi - suun terveydeksi

potilasturvallisuus

Apollonia / potilasturvallisuus

Väitös: Potilasturvallisuus liittyy hammashoidon kaikkiin osa-alueisiin

Väitöstyön tavoitteena oli tunnistaa hammashoidon potilastyössä sattuneita vaaratapahtumia ja niiden syntyyn myötävaikuttaneita tekijöitä. Tutkimuksen perusteella merkittävä osuus vaaratapahtumista voitaisiin ehkäistä. Vaaratapahtumat tulisi tunnistaa ja raportoida nykyistä paremmin, ja niitä pitäisi myös aktiivisesti hyödyntää yhteiseen oppimiseen.