Tieto taidoksi - suun terveydeksi

suu-ja leukakirurgia

Väitös: Huuli- ja suulakihalkioihin liittyviä näkökohtia Pohjois-Suomessa

Väitöskirjatyö on retrospektiivinen, Pohjois-Suomessa toteutettu 214 potilaan tutkimus, joka esittelee huuli- ja suulakihalkioihin liittyviä näkökohtia: halkioiden epidemiologiaa, puheenparannusleikkauksen tarvetta, suulaen primaarin sulkuleikkauksen jälkeisten fisteleiden määrää sekä halkiopotilaiden kuulotuloksia.