Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Suu tarvitsee sijansa kotihoidossa

Suu tarvitsee sijansa kotihoidossa

Kotihoidon asiakkailla oli taipumusta heikompaan suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun verrattuna itsenäisesti kotonaan pärjääviin ikäihmisiin, kertoo Gerodontology-lehdessä julkaistu suomalaistutkimus. Suunterveyteen liittyvän elämänlaadun kohentamiseksi tarvittaisiin tukea omahoitoon ja suunterveyspalvelujen säännöllisyyttä.

Tutkimuksessa selvitettiin kotona asuvien ikäihmisten suunterveyteen liittyvää elämänlaatua sekä vertailtiin kotihoidon asiakkaita ja itsenäisesti pärjääviä ikäihmisiä. Aineisto koostui Terveys 2011 -tutkimuksen uudelleen­analysoitavista haastattelu- ja kyselymateriaaleista. Mukana oli yhteensä 758 ikäihmistä (≥ 70 vuotta), joiden suunterveyteen liittyvää elämänlaatua selvitettiin OHIP-14-kyselyllä. Analysoitavana oli OHIP-14-kyselyn seitsemän eri osa-alueen esiintyvyys, vaikeusaste ja yhteissumma. Taustatekijöistä huomioitiin asiakkaiden ikä, koulutustausta sekä suunterveyspalvelujen ja irtoproteesien käyttö.

Kotihoidon asiakkaat olivat keskimäärin hieman vanhempia, useammin naisia ja heidän koulutustaustansa oli alhaisempi kuin yksin pärjäävillä. Edelleen kotihoidon asiakkaista harvempi oli käyttänyt suunterveyspalveluja viimeisten 1–2 vuoden sisällä, ja hampaattomuutta esiintyi tässä ryhmässä enemmän.

Kotihoidon palvelujen piirissä olevat asiakkaat ja erityisesti mies­asiakkaat raportoivat huonommasta suunterveyteen liittyvästä elämänlaadusta kuin itsenäisesti kotona pärjäävät. Eri elämälaadun osa-alueista kotihoidon asiakkaat kärsivät etenkin toiminnallisista rajoitteista, kivusta ja psykologisesta epämukavuudesta. Psykologisen epämukavuuden kohdalla ero kotona itsenäisesti pärjääviin oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksen mukaan irtoproteesien käyttö oli vahvin huonoon suunterveyteen liittyvän elämänlaadun ennusmerkki.

Kotihoidon asiakkaat ovat usein hauraita, heidän toimintakykynsä on heikentynyt ja he ovat riippuvaisia muiden avusta. Samalla suunterveys saa vähemmän huomiota kotihoidossa. Tämä voi johtaa huonompaan suunterveyteen ja suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun. Suun kunnon arviointi, omahoidon tuki ja säännölliset suunterveydenhuollon käynnit tulisi saada paremmin osaksi kotihoidon palveluja.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2023

Lähde: Salmi R, Närhi T, Suominen A, Suominen AL, Lahti S. Oral health-related quality of life among home-dwelling older people with and without domiciliary care. Gerodontology 2022. doi: 10.1111/ger.12659. Julkaistu verkossa 30.9.2022.