Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Apollonia sai apurahan sähköisen tiedeartikkeliarkiston toteuttamiseen

Apollonia sai apurahan sähköisen tiedeartikkeliarkiston toteuttamiseen

Suomen tiedekustantajien liitto on myöntänyt Apollonialle lähes 5500 euron apurahan Hammaslääkärilehden tiedeartikkeliarkiston digitointihankkeen teknisiin ja ostopalvelukustannuksiin. Projektista vastaa Hammaslääkärilehden tieteellinen päätoimittaja Mataleena Parikka, joka kertoo työn alkavan saman tien.

Hankkeen tavoitteena on perustaa sähköinen tiedeartikkeliarkisto Apollonian verkkosivuille, minkä yhteydessä 2016–2020 ilmestyneet tiedeartikkelit digitoidaan, tiedeartikkeleille otetaan käyttöön pysyvät tunnisteet ja lisenssi sekä kirjoittajien kanssa solmitaan kirjalliset julkaisusopimukset. Tavoitteena on myös hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, mikä edellyttää myös kirjoittajan ohjeiden ja vertaisarviointiprosessin kuvauksen päivittämistä.

Pidempi elinkaari artikkeleille

Artikkelien saatavuus ja löydettävyys paranevat merkittävästi, kun artikkelit ovat avoimesti saatavilla pdf-tiedostoina sähköisessä arkistossa. Näin myös artikkelien käyttö voi lisääntyä esim. opetuskäytössä.

– Kasvava jatkokäyttö lisää artikkeleissa julkaistavan tieteellisen tiedon vaikuttavuutta. Ennen kaikkea suomenkieliset tiedeartikkelit ovat tärkeä täydennyskoulutuksen väline, joka auttaa hammaslääkäreitä tutkimusnäyttöön perustuvien hoitopäätösten tekemisessä, sanoo Parikka.

Avoimesti saatavilla oleva sähköinen arkisto on linjassa suomalaisen Avoimen tieteen julistuksen ja vireillä olevan UNESCO:n avoimen tieteen suosituksen kanssa, jossa tutkitun tiedon avoimuus on määritelty ihmiskunnan kestävän kehityksen edellytykseksi. 

Pysyvän tunnisteen käyttö tiedeartikkeleissa lisää myös osaltaan julkaisun löydettävyyttä. Sähköinen tunniste auttaa löytämään artikkelin oikean version, vaikka sähköisen artikkelin sijaintiin olisi tullut muutos.

– Pysyvä tunniste ja sähköinen arkisto myös pidentävät tiedeartikkelien elinkaarta, koska niiden avulla artikkelit ovat helposti löydettävissä pitkään lehden ilmestymisen jälkeen, kertoo Parikka.

Vertaisarviointitunnus on laadun tae

Tieteellisten seurain valtuuskunnan tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle eli vertaisarviointitunnus kertoo Hammaslääkärilehden lukijoille, että artikkelin vertaisarvioinnissa on käytetty kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamia laadullisia ja eettisiä vaatimuksia.

– Tunnuksen hakeminen ja ehtoihin sitoutuminen on yksi keino kehittää Hammaslääkärilehden tiedejulkaisutoimintaa ja parantaa julkaisujen laatua, toteaa Parikka.