Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Valtion ravitsemusneuvottelukunta on nimetty – suunterveys mukana

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on nimetty – suunterveys mukana

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta. Professori Satu Lahti jatkaa neuvottelukunnan jäsenenä. Maa- ja metsätalousministeriö asetti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimikaudelle 9.11.2020–8.11.2023.

Neuvottelukunnassa on 16 jäsentä, ja suunterveyden edustajana jatkaa prof. Satu Lahti Turun yliopiston hammaslääketieteen laitokselta. Suunterveys näkyy aiempaa vahvemmin jo tehdyissä suosituksissa. Muun muassa prof. Liisa Suominen ja prof. Päivi Mäntylä ovat olleet ikäihmisten suosituksen asiantuntijatyöryhmässä, ja useat kollegat ovat osallistuneet suositusten pohjatyöhön asiantuntijoina.

VRN on maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaelin. Sen jäsenet ovat ravitsemuksen huippuasiantuntijoita valtionhallinnosta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä terveydenhuollon, kansanterveyden edistämisen ja joukkoruokailun alueilta. VRN:n tehtävänä on toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä, laatia kansalliset ravitsemussuositukset sekä tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen sekä ruokajärjestelmän parantamiseksi.