Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitti lisännee dementian riskiä

Parodontiitti lisännee dementian riskiä

Parodontiitti lisännee dementian riskiä

20.11.2020 klo 05:00

European Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistu meta-analyysi antaa vahvistusta parodontiitin ja dementian väliselle yhteydelle. Parodontiitin merkitys sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijänä tunnetaan, mutta sen vaikutus dementian puhkeamiseen on ollut epäselvä.

Kahdestatoista huomioidusta tutkimuksesta kymmenessä todettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys parodontiitin ja dementian välillä.

Yhdennessätoista yhteys oli samansuuntainen, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä. Kahdennessatoista tutkimuksessa havaittiin ei-merkitsevä käänteinen yhteys.

Meta-analyysin tuloksena dementian ja parodontiitin väliseksi riskisuhteeksi (RR) saatiin 1,38 (95 % LV 1,01–1,90). Tutkijoiden mukaan parodontiitin parempi ehkäisy ja hoito voisivat osaltaan pienentää maailmanlaajuista dementiaepidemiaa.
Tutkimuksista seitsemän oli tapaus-verrokkitutkimuksia ja viisi kohorttitutkimuksia. Kuusi tutkimusta oli tehty Aasiassa, neljä Euroopassa ja kaksi Amerikassa. 

Lähde: Nadim R, Tang J, Dilmohamed A, Yuan S, Wu C, Bakre AT. ym. Influence of periodontal disease on risk of dementia: a systematic literature review and a meta-analysis. Eur J Epidemiol 2020; 35: 821–33. Doi: 10.1007/s10654-020-00648-x.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Tiina Hoppe
Pääkategoria: