Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Katsaus

Apollonia / Katsaus
  • Katsausartikkeleissa käsitellään Hammaslääkärilehden lukijakuntaa yleisesti kiinnostavia aiheita asiantuntevasti ja kriittisesti. Katsauksen tulee painottua tuoreimpaan tutkimustietoon.  
  • Pituus: korkeintaan 20 000 merkkiä välilyönteineen (tiivistelmät, kirjallisuusviitteet ja taulukot eivät sisälly).  
  • Rakenne: tiivistelmä, johdanto (ei otsikoida), katsaus, jonka jäsentely tarvittaessa kahden tason väliotsikoiden avulla ja yhteenveto.  
  • Käytä rivinumerointia.
  • Kirjallisuusviitteet: enimmäismäärä 40.  
  • Kuvat, kuviot ja taulukot: Yhteensä 1–4 kpl. Kuvia ja kuvioita on mahdollista yhdistää kuvapaneeliksi, joka muodostaa yhden kuvan.