Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Tapausselostus

Apollonia / Tapausselostus
  • Tiedesivuilla julkaistavat vertaisarvioitavat tapausselostukset sisältävät potilastapauksen lisäksi tiiviin kirjallisuuskatsauksen aiheesta.  
  • Pituus korkeintaan 20 000 merkkiä välilyönteineen (tiivistelmät, kirjallisuusviitteet ja taulukot eivät sisälly).  
  • Rakenne: tiivistelmä, johdanto (ei otsikoida), tiivis kirjallisuuskatsaus (jäsennellään väliotsikoin), oma potilastapaus/tapaukset, pohdinta, yhteenveto.  
  • Käytä rivinumerointia.
  • Kirjallisuusviitteet: korkeintaan 40   
  • Kuvat, kuviot ja taulukot: 1–4 kpl.