Tiede

Apollonia / Tiede / Uutta tietoa MMP-8:n roolista kielisyövässä

Uutta tietoa MMP-8:n roolista kielisyövässä

Krista Juurikka

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan noin 19 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastuu ja 10 miljoonaa ihmistä kuolee syöpään vuosittain. Suomessa Syöpäsäätiö tilastoi noin 36 000 uutta syöpätapausta ja noin 13 000 syöpäkuolemaa vuonna 2021. Huulen ja suun alueen syöpien osuus näistä oli noin 750 uutta syöpätapausta ja 150 syöpäkuolemaa.

Eri syöpätyyppien, potilaiden ja jopa potilaan tai yksittäisen kasvaimen sisällä olevien syöpäsolujen välillä on biologisesti merkittäviä eroja. Syövän monimuotoisuuden ymmärtäminen on avainasia kehitettäessä biologisia merkkiaineita syövän havaitsemiseksi ja uusien lääkekohteiden löytämiseksi.

Matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) ovat joukko proteolyyttisiä entsyymejä, jotka prosessoivat muita molekyylejä pilkkomalla niitä. MMP:iden vaikutukset riippuvat siitä, mitä molekyylejä ne pilkkovat, mutta toistaiseksi meiltä puuttuu hyvä yleiskuva MMP:iden kohdemolekyyleistä ja siten niiden vaikutuksista erilaisissa terveissä kudoksissa tai tautitiloissa. Tässä väitöstutkimuksessa keskityimme yhteen MMP-proteiiniperheen jäsenistä, matriksin metalloproteinaasi 8:aan (MMP8), ja sen rooliin syövässä – erityisesti kielisyövässä.

Osoitimme, että MMP-8:n runsas ilmentyminen kielisyöpäsoluissa vähensi solujen liikkuvuutta ja lisäsi niiden kiinnittymistä toisiinsa. Hyödyntämällä uusia proteomiikan menetelmiä löysimme 36 uutta mahdollista MMP-8:n kohdemolekyyliä kielisyövässä. Keskityimme yhteen niistä: solujen välistä kiinnittymistä estävään FXYD5-proteiiniin. Osoitimme, että sen pilkkominen MMP-8:n toimesta voi selittää MMP-8:n syövältä suojaavat vaikutukset kielisyövässä. Uusien kielisyövän aggressiivisuuteen liittyvien molekyylien tunnistaminen avaa mahdollisuuden kehittää hoitoja näitä molekyylejä vastaan.

Lisäksi väitöstutkimuksessa tekemämme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella näyttää siltä, että MMP-8:n vaikutus syövän käyttäytymiseen ja toisaalta myös sen käytettävyys syövän merkkiaineena riippuu syöpätyypistä. Esimerkiksi kielisyöpäkasvaimissa MMP-8:n runsas ilmentyminen suojaa potilasta, mutta maksasyövissä vaikutus on päinvastainen.

Hyödyntämällä Biopankki Borealikseen talletettuja verinäytteitä osoitimme, että viiveet logistiikassa ja käsittelyssä johtavat verinäytteiden hajoamiseen ja muutoksiin niiden MMP-8-pitoisuuksissa. Näytteiden käsittelyprosessi onkin syytä dokumentoida huolella. Lisäksi se, että biopankkinäytteisiin on liitetty terveystiedot, mahdollistaa laaja-alaisen tieteellisen tutkimuksen, kuten erilaisten suun alueen sairauksien tutkimuksen.

Tässä väitöstutkimuksessa kartutimme erilaisia tutkimusvälineitä hyödyntämällä ymmärrystä MMP-8:n monimuotoisesta roolista eri syövissä sekä sen käytettävyydestä syövän merkkiaineena. Lisäksi selvitimme MMP-8:n syövältä suojaavia vaikutuksia kielisyövässä molekyylitasolla.

Tämä väitöstutkimus on tehty Oulun yliopistossa.

Matrix metalloproteinase 8 as a marker and actor in cancer

Krista Juurikka
FM (väit.)

VASTAVÄITTÄJÄ
Hannu Koistinen, dosentti
Helsingin yliopisto

KUSTOS
Pirjo Åström, dosentti
Oulun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Arto Mannermaa, professori
Itä-Suomen yliopisto

Daniela Costea, professori
Bergenin yliopisto, Norja

OHJAAJAT
Pia Nyberg, dosentti
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis

Pirjo Åström, dosentti
Oulun yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3788-6